FI  |  EN

FI  |  EN

Euroopan parlamentilta, neuvostolta ja komissiolta yhteinen lausuma Euroopan tulevaisuuskonferenssista

12.3.2021

Euroopan parlamentin puhemies David Sassoli, neuvoston puheenjohtajavaltio Portugalin pääministeri António Costa ja komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ovat allekirjoittaneet yhteisen lausuman Euroopan tulevaisuuskonferenssista. Yhteisessä lausumassa annetaan esimerkkejä teemoista, joita konferenssissa käsitellään ja siinä esitetään konferenssin rakenne, tavoitteet sekä periaatteet.

Käsiteltäviä teemoja ovat mm. terveys, ilmastonmuutos, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, digitalisaatio, EU:ta sääntelevien demokraattisten prosessien voimistaminen ja EU:n rooli maailmassa. Teemat ovat linjassa EU:n yleisten painopisteiden ja kansalaisten mielipidekyselyissä esiin nostamien kysymysten kanssa. Keskusteluja käydään eri tavoin vuorovaikutteisen ja monikielisen digitaalialustan avulla, missä kansalaiset ja sidosryhmät voivat esittää ideoita verkossa sekä osallistua tapahtumiin ja järjestää niitä.

Euroopan tulevaisuuskonferenssi kokoontuu parlamentin, neuvoston ja komission alaisuudessa. Toimielimiä edustava johtokunta on tarkoitus perustaa pian ja kansallisilla parlamenteilla on siinä tarkkailijan asema. Johtokunta valvoo konferenssin työtä ja valmistelee sen täysistunnot huomioiden kansalaisten palautteen ja tästä seuraavat jatkotoimet.

Tulevaisuuskonferenssi toimii julkisena foorumina, jossa voidaan käydä EU-kansalaisten kanssa avointa ja osallistavaa keskustelua asioista, jotka vaikuttavat kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Ihmiset eri puolilta Eurooppaa voivat esittää ajatuksiaan ja siten osallistua EU:n tulevaisuuden suunnitteluun. Konferenssin tarkoituksena on antaa kansalaisille suurempi rooli EU:n toimintapolitiikkojen ja tavoitteiden muotoilussa ja näin parantaa EU:n kykyä selviytyä erilaisista kriiseistä. Konferenssin päätelmät toimivat lähtökohtana Euroopan tulevaisuuden suunnittelulle.

Lisätietoja:

Komission tiedote
Yhteinen lausuma Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista
Euroopan tulevaisuuskonferenssi