FI  |  EN

FI  |  EN

Business Finlandin RRF-rahoitushaut kasvuyritysten, akkuteollisuuden ja vähähiilisen rakennetun ympäristön innovaatiohankkeille on avattu

2.9.2021

Business Finland on avannut rahoitushakuja kasvuyritysten, akkuteollisuuden ja vähähiilisen rakennetun ympäristön innovaatiohankkeille. Haut ovat osa EU:n elpymisvälinettä (RRF, Recovery and Resilience Facility), jonka avulla edistetään Suomen elinkeinorakenteen uudistumista ja suomalaisten yritysten kilpailuetua, joka perustuu kestäviin ratkaisuihin. Vuosina 2021–2023 Business Finland rahoittaa kestävän kasvun innovaatiohankkeita 150–170 miljoonalla eurolla.

Avautuneiden hakujen nimet ovat ´Rahoitus akkuteollisuuden pilotointi-, demonstraatio- ja investointihankkeille´, ´Kasvuyritysten vihreä siirtymä´ ja ´Vähähiilinen rakennettu ympäristö´. Hakuihin liittyen järjestetään 8.9.2021 infotilaisuus, jossa on luvassa tietoa Business Finlandin osuudesta Suomen Kestävän kasvun ohjelmassa, innovaatiorahoituksesta ja erityisesti ´Kasvuyritysten vihreä siirtymä´ ja ´Vähähiilinen rakennettu ympäristö´ -teemojen rahoitushauista.

Lisätietoja:
Uutinen Business Finlandin sivuilla
8.9.2021 järjestettävän infotilaisuuden verkkosivut
Suomen kestävän kasvun ohjelma