FI  |  EN

FI  |  EN

Eurostars-rahoitushaku on käynnissä 4. marraskuuta asti

8.9.2021

Eurostars-rahoitushaku on avautunut 2. syyskuuta. Innovatiivisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskeva eurooppalainen kumppanuus (Eurostars) on Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan sisältyvä rahoitusväline, jolla tuetaan innovatiivisia pk-yrityksiä ja hankekumppaneita. Haun kautta rahoitetaan kaikkien alojen kansainvälisiä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeita sekä yhteistyöhankkeita. Rahoitushakuun voivat osallistua organisaatiot 37 maasta.

Eurostars-hakulomake on avoinna 4.11.2021 klo 14.00 CET asti Eureka-verkoston verkkosivuilla. Hankekonsortion johtavassa asemassa tulee olla innovatiivinen pk-yritys, mutta siihen voi kuulua myös muunlaisia toimijoita, kuten suuryrityksiä, yliopistoja sekä tutkimus- ja muita organisaatioita. Lisätietoa hakemisesta ja hakukriteereistä löytyy Eureka-verkoston sivuilta.

Lisätietoja:
Eureka-verkoston tiedote
Eureka-verkoston infowebinaari Eurostars-hauista