FI  |  EN

FI  |  EN

Harjoittelija Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistoon Brysseliin

24.9.2021

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto on Etelä-Savon maakuntaliiton, Kainuun liiton, Keski-Pohjanmaan liiton, Lapin liiton, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Savon liiton edunvalvontatoimisto Brysselissä. Tehtäviimme kuuluu Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien edunvalvonta, hanketoiminnan tuki sekä tiedottaminen.

Toimistossamme on tarjolla yksi harjoittelupaikka yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa opiskelevalle noin kuudeksi kuukaudeksi alkaen tammikuusta 2022 ja jatkuen kesäkuun loppuun saakka. Tilanteesta riippuen harjoittelua voidaan jatkaa myös vuoden 2022 loppuun.

Etsimme motivoitunutta ja oma-aloitteista harjoittelijaa, joka on kiinnostunut työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä. Edellytämme harjoittelijalta Itä- ja Pohjois-Suomen aluetuntemusta, viestintäosaamista sekä vahvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Kiinnostus Euroopan unionia ja kansainvälisiä kysymyksiä sekä alueellista kehittämistä kohtaan on tärkeää. Katsomme eduksi myös muiden kielten, erityisesti ranskan, osaamisen.

Harjoittelijan työnkuvaan kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:
• toimiston viestintätoiminnoissa avustaminen
• EU-politiikan ja EU-rahoitusohjelmien seuraaminen
• toimiston hallinnolliset tehtävät
• seminaarien ja vierailujen järjestäminen
• verkostotoimintaan osallistuminen
• hanketoiminnan edistämisessä avustaminen
• muut harjoittelijan kanssa sovittavat tehtävät

Palkkaus:
Harjoittelijalle maksetaan Kelan työssäoloehdon vähimmäispalkan (vuonna 2022) mukainen palkka. Oppilaitoksen tai muun tahon myöntämää harjoittelutukea ei edellytetä.

Hakuaika:
Englanninkieliset hakemus ja ansioluettelo on jätettävä sähköpostitse osoitteeseen info@eastnorth.fi viimeistään 21.10.2021. Viestin otsikkoon tulee kirjoittaa ”Harjoittelupaikkahakemus” ja oma nimi.

Lisätietoja:
Tiia Talvisara
Erityisasiantuntija
East & North Finland EU Office
Avenue Palmerston 24, 1000 Brussels, Belgium
Puh. +32 479 881 801
info@eastnorth.fi
www.eastnorth.fi