FI  |  EN

FI  |  EN

EN

Komissio on hyväksynyt strategisen ennakointiraporttinsa EU:n toimintakyvyn ja -vapauden vahvistamisesta

10.9.2021

Euroopan komissio on hyväksynyt toisen strategisen ennakointiraporttinsa ”EU:n toimintakyky ja -vapaus”, jossa tarkastellaan EU:n avoimen strategisen riippumattomuuden edellytyksiä yhä moninapaisemmassa maailmassa. Komission määrittelemät neljä pääasiallista EU:n toimintakykyyn ja -vapauteen vaikuttavaa globaalia suuntausta ovat ilmastonmuutos ja muut ympäristöhaasteet, hyperyhteenliitettävyys ja teknologinen muutos, demokratiaan ja arvoihin kohdistuva paine sekä muutokset maailmanjärjestyksessä ja väestörakenteessa. Raportissa mainitaan myös kymmenen keskeistä toiminta-alaa, joilla EU voi toimia maailmanlaajuisena johtajana hyödyntämällä avointa strategista riippumattomuuttaan. Nämä strategiset toiminta-alat ovat:

  • Kestävien ja muutokseen sopeutuvien terveys- ja elintarvikejärjestelmien varmistaminen
  • Hiilettömän ja kohtuuhintaisen energian saatavuuden turvaaminen
  • Datahallinnan, tekoälyn ja huipputeknologioiden valmiuksien vahvistaminen
  • Kriittisten raaka-aineiden toimitusten turvaaminen ja niiden vaihtoehtojen lisääminen
  • Etulyöntiaseman varmistaminen standardien laadinnassa
  • Häiriönsietokykyisten ja tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavien talous- ja rahoitusjärjestelmien perustaminen
  • EU:n tavoitteita vastaavien taitojen ja kykyjen kehittäminen ja säilyttäminen
  • Turvallisuus- ja puolustusvalmiuksien sekä avaruuteen pääsyn vahvistaminen
  • Yhteistyön tekeminen globaalien kumppaneiden kanssa rauhan, turvallisuuden ja vaurauden edistämiseksi kaikille, ja
  • Instituutioiden häiriönsietokyvyn vahvistaminen.

Raportin julkistamisen jälkeen komissio jatkaa strategisen ennakointiohjelmansa toteuttamista ja tiedottaa ensi vuoden työohjelmaan liittyvistä aloitteista.

Strateginen ennakointi tukee komission pyrkimyksiä saavuttaa komission puheenjohtaja von der Leyenin asettamat tavoitteet. Vuotuisia strategisia ennakointiraportteja on laadittu vuodesta 2020 alkaen täysien ennakointisyklien pohjalta, ja niiden tarkoitus on tukea unionin tilaa koskevassa vuotuisen puheen, komission työohjelman ja monivuotisessa ohjelmasuunnittelussa asetettujen painopisteiden valmistelua.

Lisätietoja:
Komission tiedote
Strateginen ennakointiraportti 2021: EU:n toimintakyky ja -vapaus
Kysymyksiä ja vastauksia vuoden 2021 strategisesta ennakointiraportista
Strategisen ennakoinnin verkkosivusto