FI  |  EN

FI  |  EN

EN

Oikeudenmukaisen siirtymän foorumi järjestetään marraskuussa

23.9.2021

Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto (DG REGIO) ja energian pääosasto (DG ENER) järjestävät Oikeudenmukaisen siirtymän foorumin, jonka kohteena on hiiltä voimakkaasti hyödyntävien alueiden muutos kohti ilmastoneutraaliutta. Foorumi järjestetään virtuaalisesti 15.—17. marraskuuta 2021.

Tapahtumaan osallistuu sidosryhmiä EU:n hiilestä ja muista fossiilisista polttoaineista riippuvaisilta ja hiili-intensiivisiltä alueilta. Tarjolla on temaattisia alatapahtumia sekä vuorovaikutus- ja verkostoitumismahdollisuuksia jäsenvaltioiden, paikallis- ja alueviranomaisten, kansalaisjärjestöjen, kansalaisyhteiskunnan kumppaneiden ja EU:n toimielinten välillä. Foorumin tarkoituksena on lisätä Euroopan alueiden hiilineutraaliuteen tähtäävän siirtymän parissa vaikuttavien toimijoiden yhteistyötä, jotta Euroopan ilmastoneutraalius voidaan saavuttaa oikeudenmukaisella tavalla myös alueellisesta näkökulmasta.

Kolmipäiväisen foorumin alatapahtumien keskeiset teemat ovat hiili-intensiiviset alueet ja hiilialueet muutoksessa -aloite. Alatapahtumat tarjoavat tietoa muun muassa JTF:n ohjelmaneuvottelujen tilasta ja alueiden oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmista sekä mahdollisuuden kuulla alueiden näkemyksiä. Alueiden komitea järjestää viikon aikana monitasoisen poliittisen vuoropuhelun.

Foorumilla perustetaan lisäksi Oikeudenmukaisen siirtymän foorumin työryhmät kemikaalien, teräksen, sementin ja horisontaalisen sidosryhmästrategian aloille.

Tapahtumaan ilmoittautumisesta on tulossa lisätietoa lähipäivinä.

Lisätietoja:
Tietosivu oikeudenmukaisen siirtymän foorumista
Tietoa hiilialueet muutoksessa -aloitteesta
Tietoa Oikeudenmukaisen siirtymän foorumin uusien työryhmien perustamisesta