FI  |  EN

FI  |  EN

Uutiskirje 9/2021

30.9.2021
UUTISKIRJE | Torstai 30.9.2021
TAPAHTUMIA

5.10.2021
Horisontin ABC: Kansainvälinen yhteistyö ja EU:n ulkopuolisten maiden osallistuminen
Lue lisää

__________________________

5.10.2021
Pitsaustilaisuus EU-projekteja varten: Konsortioiden muodostaminen
Lue lisää

__________________________

6.10.2021
Kemikaalien turvallisuutta käsittelevä konferenssi
Lue lisää

__________________________

7.10.2021
EU-rahoitusneuvonnan infopäivä: Vihreä siirtymä
Lue lisää

__________________________

11.-14.10.2021
Euroopan alueiden ja kaupunkien viikko
Lue lisää

__________________________

12.10.2021
Rahoitusinfo valmistavan teollisuuden tki-rahoitushauista (KDT JU ja Eureka)
Lue lisää

__________________________

13.10.2021
Tapahtuma kaupunkien digitaalisesta siirtymästä
Lue lisää

__________________________

14.10.2021
Erasmus-päivät
Lue lisää

__________________________

14.10.2021
Horisontin ABC: Koordinaattorina projektissa
Lue lisää

__________________________

22.-25.10.2021
Eurooppalainen konferenssi yritysmaailman tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta
Lue lisää

__________________________

25.-29.10.2021
EU:n kestävän energian viikko
Lue lisää

__________________________

26.10.2021
EU-rahoitusneuvonnan aamukahvit: LIFE ja Innovaatiorahasto
Lue lisää

__________________________

27.10.2021
NordicHub-klusterikoulutussarja: Klustereiden liiketoimintamallit
Lue lisää

__________________________

28.10.2021
Tapahtuma Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteesta ja digitalisaatiosta
Lue lisää

__________________________

28.10.2021
NordicHub-klusterikoulutussarja: Suomen kansallisen klusteriohjelman kehittäminen
Lue lisää

__________________________

31.10.-12.11.2021
YK:n ilmastonmuutoskonferenssi COP26
Lue lisää

__________________________

AJANKOHTAISTA

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston verkkosivut ja tiedotelistat uudistuvat
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston verkkosivut ja tiedotejärjestelmä ovat uudistuneet. Uudet sivut palvelevat jatkossakin tutussa osoitteessa eastnorth.fi. Järjestelmänvaihdoksesta johtuen myös uutiskirje- ja tiedotelistamme vaihtuvat uudistuksen yhteydessä, ja tämä uutiskirje on viimeinen vanhan tiedotejärjestelmän kautta lähetettävä viesti. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja tiedotelistojen temaattisten muutosten vuoksi emme valitettavasti voi siirtää uutiskirjeen ja tiedotelistojen tilaajia uusille vastaanottajalistoille, vaan myös aiemmin uutiskirjeen tilanneiden on itse tilattava ne uudelleen. Uudet tiedotelistat ovat tilattavissa uusilla sivuillamme osoitteessa http://eastnorth.fi/tilaa-uutiskirje/.

Mikäli sinulla on uudistuksiin liittyen kysyttävää, olethan meihin yhteydessä sähköpostitse info@eastnorth.fi.

 

Komissio on käynnistänyt EU:n missiot keskeisiin haasteisiin vastaamiseksi
Euroopan komissio käynnistänyt viisi uutta EU:n missiota, joiden tavoitteena on lisätä innovatiivista yhteistyötä ihmisten elämän parantamiseksi Euroopassa ja muualla maailmassa. Missioiden avulla etsitään vuoteen 2030 mennessä ratkaisuja seuraaviin maailmanlaajuisesti keskeisiin haasteisiin: ilmastonmuutokseen sopeutuminen, syöpä, valtamerten ja merten tila, sadan ilmastoneutraalin ja älykkään kaupungin luominen ja Euroopan maaperäsopimus. Missiot ovat Horisontti Eurooppa -puiteohjelman mukanaan tuoma uusi EU:n toiminnan konsepti, jolla tuetaan komission keskeisiä prioriteettejä edistävää tutkimusta. Lue lisää

 

Harjoittelijahaku Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistoon Brysseliin on avoinna
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistossa on tarjolla yksi harjoittelupaikka yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa opiskelevalle noin kuudeksi kuukaudeksi alkaen tammikuusta 2022 ja jatkuen kesäkuun loppuun saakka. Etsimme motivoitunutta ja oma-aloitteista harjoittelijaa, joka on kiinnostunut työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä. Lisätietoja harjoittelupaikasta löytyy verkkosivuiltamme. Lue lisää

 

NordicHub-klusterikoulutussarja järjestetään syksyllä 2021
NordicHub & Engage//Innovate järjestävät maksuttoman NordicHub-klusterikoulutuskokonaisuuden syys-lokakuussa 2021. Koulutussarjan tavoitteena on edistää suomalaista klusterityötä työpaikkojen luomiseksi, investointien houkuttelemiseksi ja maailmanlaajuisen kasvun nopeuttamiseksi. 28.10.2021 klo 9:00-12:00 (EEST) järjestettävässä tilaisuudessa keskustellaan lisäksi Suomen kansallisen klusteriohjelman kehittämisestä. Koulutukset järjestetään Zoom-alustalla englanniksi. Ilmoittautuminen NordicHub-klusterikoulutuskokonaisuuteen on käynnissä koulutussarjan verkkosivuilla. Lue lisää

 

Business Finlandin RRF-rahoitushaut kasvuyritysten, akkuteollisuuden ja vähähiilisen rakennetun ympäristön innovaatiohankkeille on avattu
Business Finland on avannut rahoitushakuja kasvuyritysten, akkuteollisuuden ja vähähiilisen rakennetun ympäristön innovaatiohankkeille. Haut ovat osa EU:n elpymisvälinettä (RRF, Recovery and Resilience Facility), jonka avulla edistetään Suomen elinkeinorakenteen uudistumista ja suomalaisten yritysten kilpailuetua, joka perustuu kestäviin ratkaisuihin. Vuosina 2021–2023 Business Finland rahoittaa kestävän kasvun innovaatiohankkeita 150–170 miljoonalla eurolla. Lue lisää

 

Oikeudenmukaisen siirtymän foorumi järjestetään marraskuussa
Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto (DG REGIO) ja energian pääosasto (DG ENER) järjestävät Oikeudenmukaisen siirtymän foorumin, jonka tavoitteena on sidosryhmäyhteistyön kautta edistää hiiltä voimakkaasti hyödyntävien alueiden muutosta kohti ilmastoneutraaliutta. Foorumilla perustetaan lisäksi Oikeudenmukaisen siirtymän foorumin työryhmät kemikaalien, teräksen, sementin ja horisontaalisen sidosryhmästrategian aloille. Lue lisää

 

Komission puheenjohtaja esitteli unionin tila -puheessaan seuraavan vuoden poliittiset suuntalinjat
Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti 15.9.2021 Euroopan unionin tilaa koskevan vuosittaisen puheensa, jossa esiteltiin komission keskeiset poliittiset suuntalinjat tulevalle vuodelle. Puheen keskiössä olivat muun muassa terveysuhkiin varautuminen, digitaalisen suvereniteetin lisääminen, EU:n globaalit toimet ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä Euroopan nuorten osallisuuden tukeminen. Lue lisää

 

Tapahtuma vihreän ja digitaalisen siirtymän toteuttamisesta arktisen alueen rajat ylittävän yhteistyön avulla
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto järjestää Euroopan alueiden ja kaupunkien viikolla webinaarin Arctic green, digital transition: solutions for recovery through cross-border cooperation yhdessä Pohjois-Ruotsin EU-toimiston, Pohjois-Norjan EU-toimiston ja Skotlannin Eurooppa-toimiston kanssa. Tapahtumassa esitellään alueellisia esimerkkejä arktisilla ja niiden lähialueilla toteutettavasta ylikansallisesta yhteistyöstä, jonka avulla edistetään vihreän ja digitaalisen siirtymän toteutumista sekä Euroopan pandemiakriisistä palautumista. Tapahtuman ajankohta on 12. lokakuuta 2021 klo 14.30-16.00 (CEST). Ilmoittautuminen tapahtumaan on käynnissä. Lue lisää

 

Komissio on hyväksynyt strategisen ennakointiraporttinsa EU:n toimintakyvyn ja -vapauden vahvistamisesta
Euroopan komissio on hyväksynyt toisen strategisen ennakointiraporttinsa, jossa tarkastellaan EU:n avoimen strategisen riippumattomuuden edellytyksiä yhä moninapaisemmassa maailmassa. Komissio määrittelee raportissa neljä pääasiallista EU:n toimintakykyyn ja -vapauteen vaikuttavaa globaalia suuntausta. Raportissa mainitaan myös kymmenen keskeistä toiminta-alaa, joilla EU voi toimia maailmanlaajuisena johtajana hyödyntämällä avointa strategista riippumattomuuttaan. Lue lisää

 

KUUKAUDEN HANKE

Kuukauden hanke: LUMI-supertietokone
LUMI-hankkeessa rakennetaan Kajaaniin maailman nopeimpiin kuuluva LUMI-niminen supertietokone ja hallinnoidaan sen toimintaa vuoden 2026 loppuun saakka. Mukana hanketta rahoittamassa ovat Euroopan unioni ja kymmenen eurooppalaista maata. EU:n rahoitus tulee EuroHPC Joint Undertaking -rahoitusohjelmasta, jonka kautta Eurooppaan rakennetaan laaja verkosto supertietokoneita, luodaan niihin liittyviä palveluja sekä rahoitetaan tutkimustoimintaa. Hanketta koordinoi Tieteen tietotekniikan keskus CSC. Lue lisää

 

JULKISET KUULEMISET

Euroopan komission avoinna olevat julkiset kuulemiset

Seuraa ajankohtaisia asioita ja uutisia verkkosivuillamme sekä Twitterissä.
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston Twitter-tili