FI  |  EN

FI  |  EN

Digitaalisten innovaatioiden ja kiertotalouden kehittämisrahoitushaku pk-yrityksille on käynnissä

14.10.2021

DigiCirc-hankkeen Bioeconomy-haku on käynnissä 10. marraskuuta saakka. Haussa on tarjolla EU:n myöntämää rahoitusta biotalouden toimialalla toimiville pk-yrityksille. DigiCirc on EU:n rahoittama H2020 INNOSUP-hanke, jossa yhtenä hankekumppanina on Kemin Digipolis. Hankkeen tavoitteena on edistää kiertotaloutta innovatiivisten ja digitaalisten ratkaisujen avulla ja samalla tukea pk-yritysten liiketoiminnan ja talouden kasvua. DigiCirc on järjestänyt kolme Accelerator-rahoitushakua pk-yrityksille eri teemoilla, joita ovat Circular Cities (haku jo päättynyt), Blue Economy ja Bioeconomy. Viimeisin biotalous-teemainen rahoitushaku on käynnissä 9.9.-10.11.2021. 

Biotalous-teeman kokonaisbudjetti on 800 000 €, ja sen kautta rahoitetaan minimissään 15 pk-yrityskonsortiota. Rahoitus on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka kehittävät innovatiivisia ja digitaalisia ratkaisuja kiertotalouden haasteisiin erityisesti maa-, vesi- ja metsätalousaloilla.  

Haku toimii siten, että DigiCirc rahoittaa pk-yritysten muodostamia konsortioita, joissa rahoitusta voi saada maksimissaan 60 000 € yritystä kohden. Konsortion täytyy koostua vähintään kahdesta pk-yrityksestä tai startupista, joiden täytyy edustaa eri sektoreita. Konsortiossa olisi hyvä olla yksi ICT-taho ja yksi biotalousalan taho. Yritykset voivat olla mistä tahansa EU:n jäsenmaasta tai H2020 -ohjelmaan kuuluvasta maasta, ja niitä rohkaistaan rajat ylittävään yhteistyöhön. Sopivan partneriyrityksen etsinnässä auttaa Matchmaking platform 

Ohjelmaan mukaan hakeminen hyödyttää yritystä seuraavin tavoin: 

  • Jopa 60 000 € rahoitusta yritystä/start up:ia kohden  
  • 3 digitaalista työkalua  
  • Strategiset eurooppalaiset kumppanuudet Matchmaking -toimintojen kautta  
  • Kahdenkeskistä business-valmennusta  
  • Alan ammattilaisten tarjoamaa temaattista valmennusta

 

Ajankohtaisinta tietoa DigiCirc-hauista päivitetään hankkeen verkkosivuille.  

Lisätietoa ja apua konsortion kokoamiseen tarjoaa: 

Hannu Salmela  

hannu.salmela@digipolis.fi  

040 196 0670 

Lisätietoja:
Tietoa rahoitushausta Digipoliksen verkkosivuilla
DigiCirc-hankkeen kotisivut
Matchmaking platform
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Kuukauden hanke -artikkeli DigiCirc:istä