FI  |  EN

FI  |  EN

EIT on käynnistänyt uuden innovaatiokumppanuuden kulttuuri- ja luovien alojen elpymisen tukemiseksi

27.10.2021

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on käynnistänyt uuden innovaatiokumppanuuden, jolla tuetaan Euroopan kulttuurialaa ja luovia aloja ja parannetaan alan kilpailukykyä ja kasvua. Kumppanuuden kautta muodostetaan Osaamis- ja innovaatioyhteisö, jonka tarkoituksena on auttaa nopeuttamaan näiden alojen elpymistä ja tarttumaan arkkitehtuurin, kulttuuriperinnön, muotoilun, muodin, elokuvan, musiikin, julkaisutoiminnan, esittävien taiteiden ja videopelialan hyödyntämättömiin taloudellisiin mahdollisuuksiin. Kumppanuuteen haetaan nyt osapuolia ehdotuspyynnöllä, jonka hakuaika päättyy 24. maaliskuuta 2022.

Nyt julkistettu ehdotuspyyntö käynnistää kulttuurialan ja luovien alojen osaamis- ja innovaatioyhteisön, jonka toiminnan odotetaan alkavan kesällä 2022, ja ehdotuspyynnön kautta valitut kumppanit julkistetaan kesäkuussa 2022. Kaikkia luovilla- ja kulttuurialoilla suoraan tai välillisesti toimivia yrityksiä, korkeakouluja, tutkimusorganisaatioita, kansalaisjärjestöjä, kaupunkeja ja alueita kehotetaan ehdotuspyynnön kautta hakemaan osaksi yhteisöä esittämällä visioitaan ja hankkeitaan, jotka edistävät innovaatioita ja kestävää kehitystä kulttuuri- ja luovilla aloilla. EIT isännöi marraskuun aikana useita verkkoseminaareja, joiden kautta potentiaaliset hakijat saavat lisätietoa ehdotuspyynnöstä.

EIT:n uuden kulttuurialan ja luovien alojen osaamis- ja innovaatioyhteisön tehtäviin kuuluu kouluttaa alan tulevia yrittäjiä yrittäjyyskoulutusohjelmien avulla, voimistaa kulttuurialan yritystoimintaa liiketoiminnan kehittämis- ja tukipalvelujen avulla ja tuottaa innovatiivisia tuotteita ja palveluja. Uuden yhteisön tavoitteena on lisäksi edistää kulttuurialan ja luovien alojen sisällyttämistä alueellisiin ja paikallisiin kehitysstrategioihin.

EU:n Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta on varattu noin 300 miljoonaa euroa rahoitusta kahdelle uudelle osaamis- ja innovointiyhteisölle, jotka on tarkoitus käynnistää kuluvalla rahoituskaudella 2021–2027. Toinen näistä osaamis- ja innovaatioyhteisöistä on nyt käynnistynyt ”Culture and Creativity” -yhteisö. EIT:n koordinoimat osaamis- ja innovaatioyhteisöt voivat olla toiminnassa 15 vuotta.

EIT on Euroopan suurin innovaatioekosysteemi. Se on jo aiemmin perustanut kahdeksan erilaista osaamis- ja innovointiyhteisöä, jotka käsittelevät muun muassa terveyttä, digitaalisia kysymyksiä, valmistavaa teollisuutta, kaupunkiliikennettä ja ilmastonmuutosta koskevia innovaatioita.

Lisätietoja:

Komission tiedote
EIT Culture and Creativity – ehdotuspyyntö 2021
Tietoa EU:n kulttuurialaa ja luovia aloja koskevista toimista
Tietoa EIT:n osaamis- ja innovaatioyhteisöistä