FI  |  EN

FI  |  EN

EIT tarjoaa viiden miljoonan euron tuen Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteelle

19.10.2021

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on käynnistänyt toimen, jolla pyritään kasvattamaan Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteeseen liittyvien hankkeiden mittakaavaa. Ensimmäisen ehdotuspyynnön nimi on ’EIT Community Booster – Scaling New European Bauhaus Ventures’, ja sen puitteissa tuetaan 20 innovatiivista yritystä, joillekin kullekin voidaan myöntää enintään 50 000 euron rahoitus. Tavoitteena on nopeuttaa ratkaisuja, joissa yhdistyvät kestävyys, esteettisyys ja osallistavuus, ja se on suunnattu erityisesti startup- ja scaleup-yritysten yritystoiminnan laajentamiseen.

EIT Community Booster -ehdotuspyyntö on avoinna 17. joulukuuta 2021 saakka. Ehdotuspyyntö on osa laajempaa uuden EIT-yhteisön 5 miljoonan euron budjettia, joka on osoitettu Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen edistämistä tukeviin toimiin vuosina 2021–2022.

EIT-yhteisön avulla on tarkoitus

  • tarjota yritystoiminnan kiihdyttämispalveluja ja tukea Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteeseen liittyviä innovaatioita ja yritystoimintaa;
  • tuottaa ja ottaa käyttöön kansalaislähtöisiä aloitteita;
  • tarjota yrittäjyyskoulutusta ja koulutusresursseja taitojen parantamiseen ja elinikäiseen oppimiseen.

 

EIT on Euroopan suurin innovaatioekosysteemi, joka kokoaa yhteen lähes 3000 kumppania Euroopan johtavista yritys-, tutkimus- ja koulutusorganisaatioista yli 60:een innovaatiokeskittymään eri puolilla Eurooppaa. Yhteinen Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteeseen liittyvä EIT-yhteisö perustettiin, jotta kansalaisten osallistumista voidaan lisätä ja lisätä yhteisöjen mukana oloa kestävien julkisten tilojen suunnittelussa, joka toteutetaan siten, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa.

Lisätietoja:
Komission tiedote
EIT Community Booster -verkkosivu
Tiedote EIT Community Boosterista EIT:n verkkosivuilla