FI  |  EN

FI  |  EN

Innovaatiorahaston tukea haettavissa vihreää siirtymää edistävän puhtaan teknologian hankkeisiin

28.10.2021

Komissio on käynnistänyt toisen ehdotuspyynnön innovaatiorahaston laajamittaisiin vähähiilisiä teknologioita edistäviin hankkeisiin. Innovaatiorahaston yhteensä 1,5 miljardin euron määrärahoilla rahoitetaan läpimurtoteknologioita, jotka liittyvät uusiutuvaan energiaan, energiaintensiivisiin toimialoihin, energian varastointiin sekä hiilidioksidin talteenottoon, käyttöön ja varastointiin. Hakuaika on käynnissä 3. maaliskuuta 2022 saakka.

Ensimmäisen hakukierroksen jälkeen komissio on yksinkertaistanut hakuprosessia, ja se on jatkossa yksivaiheinen. Hakeminen tapahtuu EU:n rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa, jossa on lisää tietoa rahoitushakumenettelystä. Hakijoille ilmoitetaan arvioinnin tuloksista heinäkuun ja syyskuun välisenä aikana 2022, ja avustukset myönnetään ja hankkeet allekirjoitetaan lokakuun ja joulukuun välillä vuonna 2022.

Hankkeiden arvioinnissa otetaan huomioon mahdollisuudet välttää kasvihuonekaasupäästöjä, innovaatiopotentiaali, hankkeen taloudellinen ja tekninen toteutusvalmius, kustannustehokkuus sekä laajentamismahdollisuudet. Ehdotuspyyntö on avoin kaikille EU-maille sekä Islannille ja Norjalle. Uutta ehdotuspyyntöä koskeva tiedotuspäivä järjestetään 10. marraskuuta 2021 kl0 10.00–17.00 (CET).

Innovaatiorahasto on yksi maailman suurimmista innovatiivisten vähähiilisten teknologioiden demonstraatio-ohjelmista, jota rahoitetaan EU:n päästökauppajärjestelmän kautta päästöoikeuksien huutokauppatuloilla. Lupaavat hankkeet, jotka eivät ole riittävän kypsiä saadakseen avustusta, voivat saada Euroopan investointipankin hankekehitystukea.

 

Lisätietoja:

Komission tiedote

Innovaatiorahaston haku rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa

Tiedotuspäivä uudesta laajamittaisia hankkeita koskevasta ehdotuspyynnöstä

Euroopan investointipankki