FI  |  EN

FI  |  EN

Komissio käynnistää toimet Euroopan nuorison vuoden 2022 teemavuodelle

15.10.2021

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin Euroopan unionin tila vuonna 2021 -puheen jälkeen komissio on hyväksynyt virallisen ehdotuksensa vuoden 2022 nimeämisestä Euroopan nuorison teemavuodeksi. Tällä ehdotuksella EU pyrkii tarjoamaan nuorille enemmän ja parempia mahdollisuuksia tulevaisuutta varten. Eurooppa tarvitsee kaikkien nuorten visioita, sitoutumista ja osallistumista, jotta voidaan rakentaa parempi tulevaisuus, joka on vihreämpi, osallistavampi ja digitaalisempi. Komissio julkaisee myös tuoreimman EU:n nuorisoraportin, joka tarjoaa katsauksen nuorten eurooppalaisten tilanteeseen.

Euroopan nuorison teemavuoden avulla komissio pyrkii yhteistyössä Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden, alue- ja paikallisviranomaisten, sidosryhmien sekä nuorten kanssa tukemaan seuraavia toimia:

  • antamaan tunnustusta ja tukea sukupolvelle, joka on uhrannut eniten pandemian aikana, sekä luottamusta tulevaisuuteen korostamalla sitä, miten vihreä siirtymä ja digitaalinen muutos tarjoavat uusia tulevaisuudennäkymiä ja mahdollisuuksia
  • kannustamaan kaikkia nuoria, etenkin niitä, joilla on vähemmän mahdollisuuksia ja jotka tulevat heikommista lähtökohdista heikommista lähtökohdista toimimaan siten, että heistä voi tulla yhteiskunnan toimintaan aktiivisesti osallistuvia kansalaisia ja myönteisen muutoksen tekijöitä
  • edistämään mahdollisuuksia, joita EU:n toimintapolitiikat tarjoavat nuorille heidän henkilökohtaisen, sosiaalisen ja ammatillisen kehityksensä tukemiseksi. Euroopan nuorison teemavuosi kulkee käsi kädessä NextGenerationEU -elpymisvälineen kanssa laadukkaiden työpaikkojen ja koulutusmahdollisuuksien tarjoamiseksi; ja
  • ammentamaan inspiraatiota nuorten toimista, visioista ja näkemyksistä yhteisen EU-hankkeen vahvistamiseksi ja elvyttämiseksi hyödyntäen Euroopan tulevaisuuskonferenssia.

 

Komissio on parhaillaan laatimassa toimintaohjelmaansa, ja asiaa koskeva sidosryhmäkysely käynnistetään lähipäivinä nuorisoportaalissa. Tarkoituksena on toteuttaa vuoden aikana useita EU:n, kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason toimia ja harkita uusia aloitteita muun muassa tasa-arvon ja osallisuuden, kestävyyden ja hyvinvoinnin saroilla. Toimet ulotetaan myös EU:n ulkopuolelta tuleviin nuoriin. Komissio kehottaa jäsenvaltioita nimeämään kansallisen koordinaattorin, joka vastaa niiden osallistumisesta Euroopan nuorison teemavuoteen.

Komission ehdotuksesta keskustellaan seuraavaksi parlamentissa ja neuvostossa ottaen huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean sekä alueiden komitean lausunnot. Tapahtumien ja toimien on määrä käynnistyä tammikuussa.

Lisätietoja:
Komission tiedote
EU:n nuorisoraportti
Euroopan nuorisoportaali