FI  |  EN

FI  |  EN

Komissio on käynnistänyt korkeakoulutusta koskevia sidosryhmäkuulemisia

27.10.2021

Euroopan komissiolla on käynnissä kaksi julkista kuulemista, joista toinen käsittelee korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja toinen EU:n korkeakoulustrategiaa. Sidosryhmäkuulemiset jatkuvat marraskuulle asti.

 

Tiiviimpää eurooppalaista korkeakouluyhteistyötä

EU:n korkeakouluinstituutiot joutuvat sopeutumaan nopeaan yhteiskunnalliseen muutokseen. Korkeakoulujen selviytymiskykyä on jo pitkään tuettu kannustamalla niitä syventämään eri maiden välistä keskinäistä yhteistyötään Erasmus+ -aloitteen kautta.

Olemassa olevaa eurooppalaista korkeakouluyhteistyötä halutaan nyt vahvistaa uudella aloitteella, jonka tavoitteena on poistaa ideoiden, luovuuden ja innovaatioiden vapaata liikkuvuutta haittaavia esteitä. Julkisessa kuulemisessa on tarkoitus kerätä korkeakouluyhteisön kokemuksia sopeutumisprosessista.

Palautejakso on käynnissä 20.10. –17.11.2021 (päättyy keskiyöllä Brysselin aikaa).

 

Korkeakouluja koskeva EU:n strategia

Euroopan korkeakoulutuksen on kyettävä mukautumaan muuttuviin yhteiskunnallisiin olosuhteisiin, joihin vaikuttavat muiden muassa ilmastonmuutos, teknologinen kehitys, väestörakenteen muutos ja COVID-19 -pandemia. EU:n vauraus on riippuvaista siitä, että sillä on huippuluokan korkeakouluja, sillä unioni tarvitsee uusia innovaatioita ja hyvin koulutettua työvoimaa. Korkeakouluja koskevalla EU:n strategialla komissio pyrkii tukemaan korkeakoulutusta, jotta se selviytyisi muutosten keskellä ja jotta sillä olisi johtava rooli EU:n poliittisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Palautejakso on käynnissä 20.10. –17.11.2021 (päättyy keskiyöllä Brysselin aikaa).

 

Lisätietoja:
Julkinen kuuleminen tehokkaan eurooppalaisen korkeakouluyhteistyön edistämisestä
Julkinen kuuleminen korkeakouluja koskevasta EU:n strategiasta