FI  |  EN

FI  |  EN

Kuukauden hanke: ILLUSIVE

28.10.2021

ILLUSIVE on Oulun yliopistossa vaikuttavan robotiikan ja virtuaalitodellisuuden tutkija, professori Steven LaVallen luotsaama hanke. Sen tavoitteena on luoda teoreettinen perusta uudelle havaintotekniikan alalle nykyisen virtuaalitodellisuusteknologian pohjalta. Monialaisen tutkimusprojektin kautta luodaan realistisen kokemuksen synnyttävä illuusio, jota kehitetään insinööri- ja ihmistieteiden yhteistyöllä. Projekti mahdollistui LaVallen saatua viime keväänä Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) Advanced Grants -rahoituksen, jonka suuruus on noin 2,5 miljoonaa euroa.

Virtuaalitodellisuusteknologialla (VR-teknologia) on valtavat mahdollisuudet yhteiskunnan muovaamiseen ja sen tarpeisiin vastaamiseen. Etäyhteydellä toteutuvan läsnäolon avulla voidaan parantaa esimerkiksi yksilöllisesti toteutettavaa terveydenhuoltoa, yhteistyösuunnittelua, koulutusta ja sosiaalista vuorovaikutusta. Potentiaalistaan ja kiinnostavuudestaan huolimatta virtuaalitodellisuussovellukset ovat toistaiseksi jääneet lyhytikäisiksi, sillä ne eivät ole onnistuneet lunastamaan uusien sukupolvien vaatimuksia.

Professori Steven LaVallen mukaan osasyynä VR-teollisuuden ponnettomuuteen on virtuaalitodellisuustutkimuksen heikko teoreettinen pohja. Tätä puutetta voitaisiin paikata kehittämällä insinööri- ja ihmistieteiden välille uusi havaintotekniikan ala. ILLUSIVE-hankkeessa keskitytään kehittämään virtuaalitodellisuudelle matemaattista perustaa, ja luomaan pohja periaatteellisille teknisille lähestymistavoille. Parinkymmenen tutkijan muodostamaan monitieteiseen tiimiin kuuluu asiantuntijoita virtuaalitodellisuuden, neurotieteen, havaintopsykologian, robotiikan, kontrolliteorian ja puhtaan matematiikan aloilta. Tutkimus pyrkii tarjoamaan ohjausta ja syvempää perustaa virtuaalitodellisuutta, robotiikkaa ja mahdollisesti havaintoja tutkiviin tieteisiin. ILLUSIVE-projektissa suunniteltava kohde on itse illuusio, ja sen saavuttamiseksi tarvittavat fyysiset laitteet ovat apuvälineitä.

Euroopan tutkimusneuvoston Advanced Grants -apuraha itsessään on eräänlainen tutkimuksen laatuleima, sillä rahoituksen saaminen on kovan kilpailun takana. Rahoitusmuoto on suunnattu arvostetuille johtaville tutkijoille, jotka ovat kiinnostuneita saamaan pitkäaikaista rahoitusta uraauurtavaan ja vaativaan tutkimusprojektiinsa. Hakijoiden odotetaan olevan aktiivisia tutkijoita, joilla on kokemusta merkittävistä tutkimussaavutuksista viimeisen 10 vuoden aikana. Akateemisten vaatimusten osalta ei ole asetettu erityisiä kelpoisuusvaatimuksia, ja hakemuksia voi tehdä millä tahansa tutkimusalalla. Euroopan tutkimusneuvoston apurahat toimivat bottom up -periaatteella ilman tutkimukselle ennalta määrättyjä tavoitteita. LaVallen lisäksi tukea ovat tänä vuonna saaneet neljä muuta tutkijaa Suomesta. Viime keväänä hakemusten hyväksymisprosentti oli poikkeuksellisen alhainen: vain 7,8 prosenttia.

Robotiikan ja VR:n professori Steven LaValle, kuvattuna Oulun yliopistossa. Kuva: Janne-Pekka Manninen

Steven LaVallen mukaan hyödyllisin apu onnistuneen hakemuksen laatimiseen tuli robotiikan alan tutkijakollega Stefano Stramigiolilta Twenten yliopistosta Alankomaista. Hänen LaVallelle lähettämänsä hakemusteksti rahoituksen voittaneesta projektista oli suureksi avuksi hakemuksen suunnittelussa. ”Hakemuksesta on kirjoitettava lyhyt versio ja pitkä versio. Jos he [arvioitsijat] pitävät lyhyestä versiosta, he suostuvat käyttämään enemmän aikaa ja energiaa ja tarkistamaan pitkän version, mutta ne on molemmat kirjoitettava etukäteen. Se oli melkoinen työ”, muistelee LaValle. Myös monitieteinen, jo osittain valmiiksi koostettu tutkimustiimi auttoi rahoitushakemuksen valmisteluissa, erityisesti kirjallisuuskatsausten osalta. Tutkijatiimin panos takasi sen, että monitieteinen tutkimusaihe onnistuttiin hakemuksessa esittämään riittävän asiantuntevasti ja vakuuttavasti.

LaValle on ILLUSIVE-hankkeen ainoa johtava tutkija, sillä rahoitus myönnetään yksittäiselle tutkijalle. Projektia koordinoi ja hallinnoi Oulun yliopiston The Center for Ubiquitous Computing (UBICOMP), jota johtaa tietojenkäsittelytieteen ja tekniikan professori Timo Ojala. ILLUSIVE-tutkimushankkeen toteuttamisaika on elokuusta 2021 heinäkuuhun 2026. 2,5 miljoonan euron suuruisen Advanced Grants -rahoituksen lisäksi hanke on saanut yli 600 000 euroa tukea Oulun yliopistolta.

Viisivuotinen projekti takaa koko tutkimusryhmälle harvinaisen tilaisuuden keskittyä merkittävän tieteen tekemiseen. LaVallen mukaan tämä on ensimmäinen kerta hänen noin 30-vuotisen tutkijauransa aikana, kun hänellä on tiiminään näin monipuolinen joukko ihmisiä. Elokuussa alkanut projekti on vielä käynnistymisvaiheessa, ja tällä hetkellä hyvin monitieteinen tiimi tutustuu toisiinsa ja toistensa tieteenalojen ajattelu- ja toimintatapoihin. Vaikka tutkimusryhmän jäsenillä on yhteinen päämäärä, tutkijoiden taustat ja arvomaailmat erilaisista tutkimusaloista johtuen ovat keskenään hyvin erilaisia. Tästä syystä toimivan yhteistyön luomiseksi tutkimusryhmän jäsenten on aluksi erityisen tärkeää tutustua toisiinsa hyvin ja oppia puhumaan ”samaa kieltä”.

Yritysmaailman pariin yliopistomaailmasta vuosiksi päätynyt Steven LaValle joutui uudelleenrakentamaan asemansa huipputason tutkijana Euroopassa. Saavuttuaan Yhdysvalloista Suomeen vuonna 2018, LaValle alkoi rakentaa tiimiään Oulun yliopistossa, ja hän sai pian tutkimustoiminnalleen rahoitusta muiden muassa Suomen akatemialta, Suomen valtiolta ja yritysmaailmasta. Näin ollen tiimi oli jo osittain toisilleen tuttu, vaikka teknisesti ILLUSIVEn toiminta on alkamassa vasta nyt. LaVallen mielestä Oulun havaintotekniikan tutkimusryhmässä on kyetty tekemään jotain tiedemaailmassa harvinaista, nimittäin rohkeaa ja riskialtista yhteistyötä hyvin erilaisia aloja edustavien tutkijoiden välillä. ”Ehkä se on seikkailunhaluinen Pohjois-Suomen henki – täytyy olla vähän hullu asuakseen näin kaukana pohjoisessa. Luulen, että päätin tulla tänne, koska rakastan sitä täällä”, miettii LaValle.

LaVallen mielestä Itä- ja Pohjois-Suomen kaltaisilla harvaan asutuilla alueilla on erityisen paljon annettavaa etätyöskentelyn ja digitaalisen viestinnän kehittämiseen, sillä televiestintä on ankarissa olosuhteissa ollut pitkään luonteva toimintatapa ja täydellinen ratkaisu alueen moniin haasteisiin. Hänen mielestään nykyisessä yhteiskunnallisessa murroksessa ja maailmanpoliittisessa tilassa Suomen tulisi hyödyntää aikaansa valokeilassa ja käyttää rohkeasti mahdollisuutensa rakentaa televiestinnän asiantuntemuksensa avulla seuraavan sukupolven työkaluja, käsitteitä ja menetelmiä.

 

Lisätietoja:

ILLUSIVE-hanke Euroopan komission CORDIS-tietokannassa
Tietoa Euroopan tutkimusneuvoston Advanced Grants -rahoituksesta
Uutinen ILLUSIVEn myönteisestä ERC Advanced Grants -rahoituspäätöksestä Oulun yliopiston sivuilla
Uutinen: Tuhansia työpaikkoja EU:hun luova Facebook panee kaikkensa likoon keinotodellisuuden puolesta – ”Suomelle metaversumi on tajuton mahdollisuus”, Suomenmaa, 22.10.2021.

 

Yhteystiedot:

Professori Steven LaValle
Center for Ubiquitous Computing, Oulun yliopisto
Puh. +358 294 482807
steven.lavalle[at]oulu.fi

 

Artikkelikuvan kuvaaja: Ville Wittenberg, Oulun yliopisto.