FI  |  EN

FI  |  EN

Energiaunionin tila -raportti on julkaistu

4.11.2021

Komissio on hyväksynyt energiaunionin tilaa koskevan raportin vuodelle 2021, jossa tarkastellaan EU:n edistymistä puhtaaseen energiaan siirtymisessä lähes kaksi vuotta Euroopan vihreän kehityksen ohjelman käynnistämisen jälkeen. Huolimatta myönteisistä kehityskuluista, raportin mukaan tarvitaan lisäponnisteluja, jotta saavutettaisiin vuoden 2030 tavoite vähentää nettopäästöjä vähintään 55 prosentilla ja saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi raportti toteaa, että COVID-19 -pandemian jälkeisiä kehityssuuntia on analysoitava huolellisesti ensi vuonna.

Raportin mukaan uusiutuvat energialähteet ohittivat vuonna 2020 fossiiliset polttoaineet ykkösvoimanlähteenä EU:ssa ensimmäistä kertaa koskaan. COVID-19 pandemian takia EU:n kasvihuonekaasupäästöt vähenivät vuonna 2020 lähes 10 % vuoteen 2019 verrattuna, mikä on sekin ennennäkemätöntä. Raportti analysoi, miten COVID-19-pandemia on vaikuttanut energia- ja ilmastopolitiikkaan. Se esittelee merkittävää lainsäädännöllistä edistystä EU:n hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja nostaa esille poliittiset pyrkimykset varmistaa, että pandemian jälkeiset elpymisohjelmat kattavat ilmasto- ja energiatavoitteet.

Energiaunionin tila -raportti käsittelee energiaunionin viittä pilaria: hiilidioksidipäästöjen vähentäminen EU:n päästökauppajärjestelmän (EU ETS) ja uusiutuvien energianlähteiden avulla; energiatehokkuuden lisääminen; energiavarmuuden ja -turvallisuuden parantaminen; sisämarkkinoiden vahvistaminen; sekä tutkimus, innovaatio ja kilpailukyky. Siinä yksilöidään myös tulevaisuuden painopistealueet Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamisessa energiapolitiikan alalla. Pääraportin mukana on viisi temaattista alaraporttia:

 

Lisätietoja:
Komission tiedote
Energiaunionin tila -raportti 2021
Energiaunionin tila -raportti 2021: Kysymyksiä ja vastauksia