FI  |  EN

FI  |  EN

Ensimmäiset Digitaalinen Eurooppa -ohjelman ehdotuspyynnöt ovat avautuneet

22.11.2021

Euroopan komissio on julkaissut ensimmäiset Digitaalinen Eurooppa -ohjelman ehdotuspyynnöt. Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kautta toteutetaan digitaalisen siirtymän edistämiseen tähtääviä investointeja, joihin on varattu lähes kaksi miljardia euroa rahoitusta.

Nyt avautuneiden ehdotuspyyntöjen kautta haettavissa on yli 415 miljoonaa euroa rahoitusta, joka on suunnattu data-avaruuteen ja -infrastruktuuriin, tekoälyyn (AI), kvanttiviestintäinfrastruktuuriin, ihmisten digitaalisten taitojen kehittämiseen sekä turvallisempaa internetiä edistäviin, disinformaation vastaisiin ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä torjuviin hankkeisiin.

Rahoitusta voivat hakea EU:n jäsenvaltioiden yritykset, organisaatiot ja julkishallinnot sekä muiden Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kumppanimaiden tahot.

Ensimmäinen ehdotuspyyntö Euroopan digitaalisen innovaatiokeskuksen (EDIH) Eurooppalaisten digitaalisten innovaatiohubien verkoston perustamiseksi ja käynnistämiseksi on myös avautunut. Perustettavat innovaatiohubit tukevat yksityisten yritysten sekä julkisen sektorin digitaalista siirtymää.

Lisätietoja:
Komission tiedote
Digitaalinen Eurooppa -ehdotuspyynnöt EU:n rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tenders)
Lisätietoa ensimmäisiin Digitaalinen Eurooppa -ehdotuspyyntöihin sisältyvän rahoituksen hakemisesta
Lisätietoa Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta