FI  |  EN

FI  |  EN

Erityisasiantuntija Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistoon Brysseliin

29.11.2021

Itä- ja Pohjois-Suomen EU -toimiston tehtävänä on Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien edunvalvonta sekä hanketoiminnan tuki ja tiedottaminen. Toimisto valvoo Brysselissä Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon etuja. EU-toimistossa työskentelee kolme vakituista työntekijää. EU-toimiston työntekijöiden työnantaja on Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Edellisen erityisasiantuntijan siirryttyä uusiin tehtäviin on toimistossa täytettävänä:

Erityisasiantuntijan virka Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistossa Brysselissä

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistossa Brysselissä on haettavana 17.12.2021 klo 14.00 (Suomen aikaa) mennessä erityisasiantuntijan virka. Virkaan valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, erinomaisia esiintymis- viestintä- ja tiimityöskentelytaitoja sekä vahvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Viran tehtävissä painottuvat vahvasti Itä- ja Pohjois-Suomen aluekehittämisen painopisteitä tukevat EU -rahoitusinstrumentit, EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikka, digitaalisuus, ÄES ja klusteritoiminta sekä niihin liittyvä edunvalvonta. Viran tehtäviin kuuluu mm. eri EU-rahoitus- ja politiikkasektorien seuranta ja neuvonta, alueen edustaminen eurooppalaisissa verkostoissa ja EU-instituutioiden suuntaan, kehittämistoiminnan tuki- ja koulutustoiminnot, Itä- ja Pohjois-Suomen kärkiosaamisen markkinointi, harjoittelijoiden ohjaus, sekä muut toimiston johtajan osoittamat tehtävät.

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää EU:n erillisrahoitusohjelmien, erityisesti EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelman, hyvää tuntemusta, alueiden kehittämiseen liittyvien EU-asioiden ja -toiminnan hyvää tuntemusta sekä käytännön kokemusta niihin liittyvistä tukitoimista ja edunvalvonnasta. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien tuntemus katsotaan eduksi. Lisäksi eduksi katsotaan:

  • EU-projekti-/projektitukikokemus
  • EU:n vihreän kehityksen ohjelman sekä ilmasto- ja metsäpolitiikan tuntemus
  • EU-verkostoihin liittyvä työkokemus
  • EU-instituutioiden tuntemus
  • EU:n terveys-, koulutus-, kulttuuri- ja luovien alojen, matkailu-, liikenne- ja pk-yrityspolitiikan tuntemus
  • Kokemus edunvalvontatyöstä Brysselissä EU-instituutioiden suuntaan

 

Virka täytetään toistaiseksi ja siinä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.

Yhteystiedot: Lisätietoja antavat EU toimiston johtaja Kari Aalto kari.aalto@eastnorth.fi, puh. 040 773 8888; kehittämisjohtaja Risto Poutiainen risto.poutiainen@pohjois-karjala.fi, puh. +358 40 546 9649 ja viran ehtojen suhteen vs. hallinto- ja talousjohtaja Jarmo Heiskanen (tavoitettavissa 7.12.2021 jälkeen) jarmo.heiskanen@pohjois-karjala.fi, puh. 040 544 5671.

Työpaikan osoite: 24, Avenue Palmerston, B-1000 Brussels, Belgia

Viran täyttäminen: Alkuvuodesta 2022 sopimuksen mukaan.

Työaika: kokopäivätyö

Työn kesto: Toistaiseksi

Haku päättyy: 17.12.2021 klo 14:00 Suomen aikaa. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Jätä hakemus: Vapaamuotoiset hakemukset liitteineen tulee toimittaa sähköisesti: pohjois-karjala.fi/tyopaikat

Hakuaika alkaa: 25.11.2021 16:34 Hakuaika päättyy: 17.12.2021 13:59