FI  |  EN

FI  |  EN

Kiinnostuksenilmaisupyyntö kaupungeille suunnattuun missioon osallistumiseksi on avoinna

29.11.2021

Euroopan komissio on julkaissut kiinnostuksenilmaisupyynnön kaupungeille koskien niiden osallistumista Horisontti Eurooppa -ohjelmaan sisältyvään missioon ”100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä”. Mission tavoitteena on luoda valituista sadasta kaupungista ilmastoneutraaleja ja älykkäitä vuoteen 2030 mennessä ja varmistaa, että nämä kaupungit toimivat kokeilu- ja innovaatiokeskuksina, jotta kaikki Euroopan kaupungit voivat seurata esimerkkiä vuoteen 2050 mennessä.

Missioon osallistuminen asettaa valitut kaupungit innovatiivisella tavalla toteutettavan ilmastoneutraaliussiirtymän eturintamaan, ja varhaisessa vaiheessa mukaan lähtevillä kaupungeilla on parhaat mahdollisuudet omaksua ilmastoneutraalisuuteen tähtäävät politiikat ja täten tarjota yhteisöilleen paremmat edellytykset kestävään elinympäristöön. Tehtävään osallistuvat kaupungit valmistelevat ja toteuttavat yhteistyössä paikallisten sidosryhmien ja kansalaisten kanssa luotavan ”ilmastokaupunkisopimuksen”.

Mission kaupungeille tarjoamia etuja ovat:

  • ”Mission Platform” -palvelun tarjoama neuvonta ja apu esimerkiksi investointisuunnitelman laatimiseen ulkoisen rahoituksen saamiseksi
  • Lisärahoitusmahdollisuudet ”Mission label” -merkinnän kautta
  • Kaupunkien suurista innovaatiotoimista, pilottiprojekteista ja demonstraatioista saama rahoituksellinen hyöty
  • Kansallisen koordinointiverkoston tuki
  • Kaupunkien väliset verkostoitumismahdollisuudet, oppiminen ja kokemusten vaihto
  • Asukkaiden ja paikallisyhteisöjen osallistuminen ilmastoneutraaleihin ratkaisuihin
  • Suuri näkyvyys

 

Kaupungit voivat osallistua kiinnostuksenilmaisupyyntöön 31. tammikuuta 2022 mennessä. Riippumattomien asiantuntijoiden tekemän arvioinnin jälkeen komissio julkistaa luettelon valituista osallistuvista kaupungeista maaliskuuhun 2022 mennessä. Valituksi tulleet kaupungit voivat aloittaa ilmastokaupunkisopimusten työstämisen Mission Platform -palvelun tuella heti valintaprosessin päätyttyä.

Lisätietoja:
Komission tiedote
Tietopaketti kaupungeille missioon ”100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä” osallistumiseksi
Tietosivu: Tietopaketti missiosta ”100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä”
Kysymyksiä ja vastauksia: Kaupunkeja koskevaan missioon osallistuminen
EU:n kaupunkeja koskevan mission verkkosivut