FI  |  EN

FI  |  EN

Komissio, Breakthrough Energy Catalyst ja EIP perustavat ilmastoteknologiaan liittyvän kumppanuuden

3.11.2021

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Breakthrough Energyn perustaja Bill Gates ovat vahvistaneet Glasgow’ssa pidettävässä YK:n ilmastosopimuksen osapuolten konferenssissa (COP26) yhdessä Euroopan investointipankin (EIP) pääjohtajan Werner Hoyerin kanssa kumppanuuden, jolla edistetään investointeja kriittisiin ilmastoteknologioihin. Kumppanuudessa julkinen ja yksityinen sektori investoivat yhdessä laajamittaisiin demonstraatiohankkeisiin. Tavoitteena on nopeuttaa vähähiilisten teknologioiden maailmanlaajuista käyttöönottoa ja irrottautumista julkisista tukijärjestelmistä laskemalla niiden kustannukset fossiilisiin polttoaineisiin perustuvien vaihtoehtojen kanssa kilpailukykyiselle tasolle.

Komission, EIP:n ja Breakthrough Energy Catalystin kumppanuudella tuetaan vuosina 2022–2026 lupaavia EU-hankkeita puhtaan vedyn, kestävien lentopolttoaineiden, hiilidioksidin talteenoton suoraan ilmasta ja pitkäaikaisen energian varastoinnin aloilla jopa 820 miljoonalla eurolla (miljardilla Yhdysvaltain dollarilla). Jokaisen julkisista varoista tulevan euron odotetaan saavan liikkeelle kolme euroa yksityisiä varoja. EU:n rahoitusosuus kumppanuudesta saadaan Horisotti Eurooppa -puiteohjelmasta ja Innovaatiorahastosta, ja sitä hallinnoidaan osana InvestEU -ohjelmaa. Kumppanuus on avoin myös kansallisille investoinneille InvestEU-ohjelman kautta tai hanketasolla. Ensimmäiset hankkeet on tarkoitus valita vuonna 2022.

Bill Gatesin perustaman Breakthrough Energyn tarkoituksena on auttaa estämään ilmastokatastrofi edistämällä sellaisen teknologian laajaa käyttöönottoa, jota maailmassa tarvitaan päästöttömyyden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. Breakthrough Energy Catalyst -hankkeen tarkoituksena on nopeuttaa tätä tavoitetta tukevien kriittisten ilmastoteknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa.

 

Lisätietoja:

Komission tiedote
Kysymyksiä ja vastauksia: EU:n ja Catalystin kumppanuus
Tietosivu: EU:n ja Catalystin kumppanuus
EU perustaa uusia eurooppalaisia kumppanuuksia