FI  |  EN

FI  |  EN

Komissio on esitellyt maaperästrategian sekä metsäkadon hillitsemiseen ja jätteenkäsittelyyn liittyviä aloitteita

18.11.2021

Komissio on esitellyt uuden maaperästrategian, jonka tavoitteena on saada kaikki Euroopan maaperät entisöidyiksi, kestäviksi ja asianmukaisesti suojelluiksi vuoteen 2050 mennessä. Maaperästrategian julkistamisen lisäksi komissio ehdottaa uusia sääntöjä EU:n aiheuttaman metsäkadon hillitsemiseksi sekä uusia jätteenkäsittelyä koskevia sääntöjä EU:n sisäisten jätteiden siirtojen helpottamiseksi, kiertotalouden edistämiseksi ja jätehaasteiden ratkaisemiseksi liittyen muun muassa laittoman jätteen vientiin. Esittämillään ehdotuksilla komissio esittelee välineet, joilla voidaan edistää Euroopan vihreän kehityksen ohjelman edellyttämää siirtymää kiertotalouteen, luonnonsuojelua sekä ympäristöstandardien nostamista Euroopan unionissa ja muualla maailmassa.

Komissio ehdottaa uutta asetusta EU:n aiheuttaman metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen hillitsemiseksi. Ehdotetun sääntelyn tavoitteena on, että EU:n kansalaisten EU:n markkinoilla ostamat, käyttämät ja kuluttamat tuotteet eivät edistä maailmanlaajuista metsien hävittämistä ja metsien tilan heikkenemistä. Metsien katoamisen pääasiallinen aiheuttaja on erityisesti soijaan, naudanlihaan, palmuöljyyn, puuhun, kaakaoon ja kahviin sekä joihinkin niistä johdettuihin tuotteisiin liittyvän maatalouden laajentuminen. Asetuksessa asetetaan pakolliset due diligence -säännöt yrityksille, jotka haluavat saattaa näitä hyödykkeitä EU:n markkinoille. Tavoitteena on varmistaa, että EU:n markkinoille sallitaan vain metsäkadosta vapaat ja lailliset tuotteet. Komissio käyttää vertailuanalyysijärjestelmää arvioidakseen maita ja niiden riskiä asetuksen soveltamisalaan kuuluvien hyödykkeiden aiheuttamasta metsäkadosta ja metsien tilan heikkenemisestä. Komissio tehostaa vuoropuhelua muiden suurten kuluttajamaiden kanssa ja osallistuu monenvälisesti ponnistelujen yhdistämiseen.

Jätteiden siirtoa koskevan tarkistetun asetuksen mukaisesti komissio ehdottaa tiukempia jätteiden vientiä koskevia sääntöjä, tehokkaampaa järjestelmää jätteiden kierrättämiseksi uudelleenkäyttöä raaka-aineeksi ja määrätietoisia toimia jätekaupan torjumiseksi. Aloitteella komissio haluaa edistää kiertotaloutta ja nollasaasteita koskevia tavoitteita. Jätteiden vientiä muihin kuin OECD-maihin rajoitetaan, minkä lisäksi jätteen siirtoja OECD-maihin valvotaan ja ne voidaan keskeyttää, jos ne aiheuttavat vakavia ympäristöongelmia kohdemaassa. Ehdotuksen mukaan kaikkien EU:n ulkopuolelle jätettä vievien yritysten tulisi varmistaa jätteet vastaanottavissa laitoksissa toteutettavan riippumattoman valvonnan avulla, että ne käsittelevät jätettä kestävästi.

Komissio ehdottaa vakiintuneiden menettelyjen huomattavaa yksinkertaistamista, mikä helpottaa jätteiden hyödyntämistä kiertotalouden raaka-aineena heikentämättä tarvittavaa valvontaa. Tämä auttaa vähentämään EU:n riippuvuutta primaarisista raaka-aineista, tukee innovaatioita ja edistää EU:n teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.

Seuraavaksi strategia ja aloitteet etenevät Europan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston käsittelyyn.

 

Lisätietoja:
Komission tiedote
EU:n uusi maaperästrategia
Tietosivu: maaperästrategia
Kysymyksiä ja vastauksia: maaperästrategia
Ehdotus uudeksi asetukseksi EU:n aiheuttaman metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen hillitsemiseksi
Tietosivu: metsäkatovapaisiin tuotteisiin littyvä uusi sääntely
Kysymyksiä ja vastauksia: metsäkatovapaisiin tuotteisiin liittyvä uusi sääntely
Ehdotus tarkistetuksi asetukseksi jätteiden siirroista
Tietosivu: jätteen siirtoa koskevat tarkistettu sääntely
Kysymyksiä ja vastauksia: jätteen siirtoa koskeva tarkistettu sääntely