FI  |  EN

FI  |  EN

EN

Komissio on julkistanut Digitaalinen Eurooppa -rahoitusohjelman ensimmäiset työohjelmat

15.11.2021

Euroopan komissio on hyväksynyt Digitaalinen Eurooppa -rahoitusohjelman kolme työohjelmaa, joiden puitteissa myönnetään rahoitusta yhteensä 1,98 miljardia euroa. Digitaalinen Eurooppa -ohjelman ensimmäiset ehdotuspyynnöt julkaistaan marraskuun loppuun mennessä, ja lisää ehdotuspyyntöjä tullaan julkaisemaan vuonna 2022.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelman pääasiallinen työohjelma ulottuu vuoden 2022 loppuun, ja sen määrärahat ovat 1,38 miljardia euroa. Pääasialliseen työohjelmaan sisältyvät muun muassa seuraavat investoinnit:

  • yhteisten data-avaruuksien, -infrastruktuurien ja -palvelujen käyttöönotto;
  • testaus- ja kokeilujärjestelyjen kehittäminen tekoälypohjaisille ratkaisuille, joiden avulla voidaan vastata keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin;
  • kyberhyökkäyksiltä suojaavan kvanttiviestintäinfrastruktuurin (EuroQCI) käyttöönotto EU:ssa;
  • keskeisiä edistyneitä digitaaliteknologioita koskevien jatkokoulutusohjelmien perustaminen ja toteuttaminen digitaalisten taitojen edistämiseksi Euroopassa;
  • julkishallintoa tukevien, rajat ylittävien digitaalisten palvelujen perustaminen, toiminta ja ylläpito (esim. eurooppalainen digitaalinen identiteetti).

Päätyöohjelman lisäksi komissio on julkaissut kaksi erillistä työohjelmaa. Kyberturvallisuutta koskevan työohjelman määrärahat ovat 269 miljoonaa euroa vuoden 2022 loppuun mennessä. Digitaalinen Eurooppa -ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi perustetaan lisäksi eurooppalaisten digitaali-innovointikeskittymien verkosto, joka tukee yksityisten ja julkisten organisaatioiden digitalisointia kaikkialla Euroopassa ja tarjoaa mahdollisuuden teknologian testaukseen. Verkoston budjetti on 329 miljoonaa euroa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelman tavoitteena on tuoda digiteknologia Euroopan kansalaisten ja yritysten ulottuville ja vahvistaa Euroopan teknologista riippumattomuutta. Seitsenvuotiselle ohjelmalle kaavailtu kokonaisbudjetti on 7,5 miljardia euroa.

Lisätietoja:

Komission tiedote
Tietosivu Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta
Tietosivu Digitaalinen Eurooppa -rahoituksen hakemisesta
Digitaalinen Eurooppa -ohjelma – Työohjelmat