FI  |  EN

FI  |  EN

Komissio on käynnistänyt Start-up Village  -foorumin maaseutualueiden innovatiivisuuden kehittämiseksi

24.11.2021

Komissio on käynnistänyt Start-up Village -foorumin kerätäkseen tietoa maaseudulla sijaitsevia aloittavia yrityksiä koskevista haasteista ja mahdollisuuksista. Start-up Village -foorumi edistää tutkimusta ja innovaatiotoimintaa maaseutuyhteisöissä ja auttaa rakentamaan maaseutualueille enemmän nuoria ja lahjakkaita ihmisiä houkuttelevaa innovatiivisempaa yrittäjyyttä. Foorumin perustaminen on osa kesäkuussa 2021 julkaistua EU:n pitkän aikavälin maaseutualueita koskevaa visiota ja komission maaseutualueita koskevaa vuotuista toimintasuunnitelmaa.

Start-up Village -foorumin laajemmat tavoitteet ovat:

  • tukea maaseudun innovaatioekosysteemien kehittämistä;
  • tunnistaa ja analysoida maaseutualueiden innovatiivisuutta synnyttäviä tekijöitä;
  • yhdistää maaseudun innovaatiotoimijat kaikkialla EU:ssa, painopisteen ollessa uusissa yrityksissä; ja
  • luoda yhteinen käsitys Start-up -kylän käsitteestä ja korostaa sen yhteyttä älykylän käsitteeseen.

Start-up Village-foorumi pyrkii olemaan avoin tila, jossa paikalliset, alueelliset, kansalliset ja eurooppalaiset toimielimet ja sidosryhmät voivat kohdata, keskustella ja luoda toimintaa startup-vetoisen innovaatiotoiminnan edistämiseksi maaseutualueilla. Foorumi yhdistää maaseudun innovaatiotoimijat eri puolilla EU:ta ja edistää maaseudun innovaatioekosysteemien kehitystä. Lisäksi se tarjoaa tietoa maaseudun innovatiivisista start-upeista; innovaatiotyypeistä, joissa ne ovat mukana; paikallisten innovaatioekosysteemien palvelujen puutteellisuuksista ja siitä, miten innovaatioekosysteemejä voitaisiin vahvistaa tulevaisuudessa. Foorumi pyrkii myös osaltaan jakamaan tietoa yrittäjille ja maaseudun innovaatiotoimijoille olemassa olevista mahdollisuuksista esimerkiksi EU:n maaseudun kehittämis- ja koheesiopolitiikan ohjelmien puitteissa.

Lisätietoja:
Komission tiedote
Lisätietoa älykylistä ja maaseudun innovatiivisuudesta EPRI:n sivuilla
EU:n pitkän aikavälin maaseutuvisio
Tietoa maaseutualueita ja yhteisöjä tukevasta koheesiopolitiikasta