FI  |  EN

FI  |  EN

Kuukauden hanke: GLAZER

26.11.2021

Joensuulaisen Hypermemo Oy:n EU-rahoitteisessa GLAZER-hankkeessa kehitetään ympäristöystävällisempää lasintyöstömenetelmää, joka vähentää samalla prosessivaiheiden määrää. Perinteinen lasin käsittely haluttuun muotoon edellyttää useita ympäristölle haitallista jätettä tuottavia mekaanisia toimenpiteitä, kuten hiontaa ja reunakiillotusta, sekä energiaa paljon kuluttavaa kuivausta. EU on yksi maailman johtavista lasin tuottajista, joten tarve puhtaammille ja ympäristöystävällisemmille lasinkäsittelymenetelmille on suuri.

GLAZER-hankkeessa Hypermemo Oy kehittää uudenlaista tarkkaa ja nopeaa teollista lasinkäsittelyä, joka vähentää mekaanisen työn määrää, työvaiheiden saastuttavuutta sekä kierrätyskelvottoman jätteen syntymistä. Uudella monipuolisella ja kestävällä laserteknologiaan perustuvalla GLASER™-nimisellä menetelmällä on merkittäviä ympäristö- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia, koska sen avulla voidaan poistaa suurimman hiilijalanjäljen aiheuttavat prosessivaiheet. Lisäksi erilaisilla lasityypeillä toteutetut testit ovat osoittaneet uuden lasinkäsittelytavan kyvyn muuttaa vanhanaikaista lasinvalmistussektoria.

Hankkeen budjetti on 3 053 750 euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 2 137 625 euroa. Hankkeen toteuttamisaika on 1.7.2020-30.6.2022. Hanke on ollut toiminnassa kohta 1,5 vuotta.

Hypermemo Oy:n tiimi. Kuva: © Hypermemo

Hankkeen toteuttaja on joensuulainen fotoniikka-alan kasvuyritys Hypermemo Oy, joka lähti muutama vuosi sitten hakemaan rahoitusta uuden laserpohjaisen lasintyöstömenetelmänsä kehittämiseen. Hankkeen operatiivisen johtajan Erik Raidan mukaan muun muassa Business Finland ja alueelliset kehitysorganisaatiot tarjoavat runsaasti tietoa erilaisista EU-rahoitusinstrumenteista, minkä lisäksi tietoa EU-rahoituksesta on saatavilla myös start up -kenttää seuraavilta EU-rahoituskonsulteilta.

GLAZER on saanut rahoitusta jo päättyneeseen Horisontti 2020 -puiteohjelmaan sisältyneestä Euroopan innovaationeuvoston (EIC) pilotti-instrumentista nimeltä SME Instrument. Rahoitusmuoto tuntui heti alkuun Hypermemon projektille sopivalta, ja yritys lähti sitä tavoittelemaan. Ensimmäisen vaiheen hakemus (50 000€) tehtiin itse vuonna 2018, ja kuuden kuukauden mittainen hanke toteutettiin 2019. Toisen vaiheen hakemus tehtiin puolestaan konsultin avustamana. Rahoitusvälineen pilottivaiheen päätyttyä sen nimi on vaihtunut EIC Acceleratoriksi, ja sen ensimmäinen vaihe on lakannut olemasta kokonaan.

Hypermemon projektilleen saama rahoitus on niin sanottua blended finance -rahoitusta, johon sisältyy avustuksen lisäksi Euroopan innovaationeuvoston alaisen EIC Fundin Hypermemoon tekemä pääomasijoitus. Pääomasijoituksen suuruus on 250 000 euroa, ja investointisopimus sisältää 4,5 miljoonan sijoitusoption, joka mahdollistaa yhtiölle teolliseen tuotantoon siirtymisen, liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät rekrytoinnit ja muuton laajempiin toimi- ja tuotantotiloihin. Pääomasijoituksen saamista edellytti Erik Raidan mukaan pitkä ja melko raskas rahoitusneuvotteluprosessi.

Erik Raidan mielestä tämäntyyppisessä hankkeessa huonoja puolia on vaikea löytää, ja hankerahoituksesta saadut kokemukset ovat olleet oikein hyviä. Rahoitus on tarjonnut merkittävää vipua Hypermemon tuotekehitykseen, ja yritys on pystynyt kasvattamaan toimintaansa muun muassa palkkaamalla lisää työntekijöitä. ”Oman haasteensa tuovat toki kasvava projektinhallinnan ja raportointitehtävien määrä, mutta järjestelmällisesti toteutettuna ja riittävästi resursoituna tämäkin hoituu hyvin”, Raita toteaa.

 

Lisätietoja:
Uutinen Hypermemon saamasta rahoituspäätöksestä Business Joensuun sivuilla
Hypermemo Oy:n verkkosivut
GLAZER-hanke Euroopan komission CORDIS-tietokannassa

Yhteystiedot:

Erik Raita
Operatiivinen johtaja
Hypermemo Oy, Jukolankatu 18C
80160 Joensuu
Puh. +358 40 593 8142
erik.raita[at]hypermemo.eu