FI  |  EN

FI  |  EN

Neuvosto hyväksyi Euroopan tutkimus- ja innovaatiosopimuksen ja eurooppalaisen tutkimusalueen hallintomallin

29.11.2021

Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt Euroopan tutkimus- ja innovaatiosopimusta koskevan suosituksen sekä neuvoston päätelmät eurooppalaisen tutkimusalueen tulevasta hallinnoinnista. Tutkimus- ja innovaatiosopimuksessa määritellään visio eurooppalaisen tutkimuksen ja innovoinnin yhteisistä arvoista ja periaatteista, ja siinä esitetään myös 16 yhteisen toiminnan painopistealaa. Neuvoston päätelmiin puolestaan sisältyy ensimmäinen eurooppalaisen tutkimusalueen toimintapoliittinen ohjelma, jossa määritellään 20 vapaaehtoista konkreettista toimea, jotka on määrä toteuttaa seuraavien kolmen vuoden aikana. Sopimuksen ja päätelmien hyväksyminen on tärkeä virstanpylväs uuden eurooppalaisen tutkimus- ja innovaatioalueen toteuttamisessa.

Vuoden 2022 alussa perustetaan uusi ERA:n muutosfoorumi eli komission ja jäsenmaiden edustajista koostuva komission asiantuntijaryhmä, jonka puitteissa jäsenmaat ja komissio suunnittelevat ja koordinoivat ERA-toimien toteuttamista, valmistelevat ERA:n toimintapoliittisen ohjelman tulevia päivityksiä ja varmistavat Horisontti Eurooppa -puiteohjelman kumppanimaiden, asiaankuuluvien kolmansien maiden ja sidosryhmien osallistumisen. Lisäksi vuoden 2022 puoliväliin mennessä luodaan eurooppalaisen tutkimusalueen etenemisen uusi seurantajärjestelmä, johon sisältyy tulostaulu ja ERA-politiikan verkkoalusta.

Vuonna 2000 käynnistetyllä eurooppalaisella tutkimusalueella (ERA) pyritään parantamaan Euroopan tutkimus- ja innovaatiojärjestelmien integrointia ja tehostamaan yhteistyötä EU:n, jäsenvaltioiden ja sidosryhmien välillä. Vuonna 2018 alkoi nyt käynnissä oleva ERA:n muutosprosessi eurooppalaisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön edelleen tiivistämiseksi. Neuvoston hyväksymät tutkimus- ja innovaatiosopimus ja neuvoston päätelmät, mukaan lukien ERA:n ensimmäinen toimintapoliittinen ohjelma, ovat keskeisiä askelia uuden vision toteuttamiseksi käytännössä.

Lisätietoja
Komission tiedote
Euroopan tutkimus- ja innovaatiosopimusta koskeva neuvoston suositus
Neuvoston päätelmät Euroopan tutkimusalueen hallinnoinnista
Tietosivu – Euroopan tutkimus- ja innovaatiosopimus
Eurooppalaisen tutkimusalueen toimintapoliittinen ohjelma vuosille 2022-2024