FI  |  EN

FI  |  EN

Neuvosto on hyväksynyt kymmenen eurooppalaisen kumppanuuden perustamisen

24.11.2021

Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt yhtenäisperusasiakirjan (Single Basic Act), joka helpottaa yhdeksän uuden kumppanuuden käynnistämistä Euroopan unionin, jäsenvaltioiden ja teollisuuden välillä. Yhtenäisperusasiakirja pyrkii järkeistämään EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitusympäristöä sekä vahvistaa strategista lähestymistapaa eurooppalaisiin kumppanuuksiin. Lisäksi neuvosto on tehnyt päätöksen EU:n osallistumisesta metrologiaa koskevaan eurooppalaiseen kumppanuuteen.

Neuvoston hyväksymät kymmenen kumppanuutta ovat seuraavat:

  1. Global Health EDCTP3
  2. Innovative Health Initiative
  3. Key Digital Technologies
  4. Circular Bio-based Europe
  5. Clean Hydrogen
  6. Clean Aviation
  7. Europe’s Rail
  8. Single European Sky ATM Research 3
  9. Smart Networks and Services
  10. Metrology

Asetukset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä marraskuun 2021 lopussa, minkä jälkeen ne tulevat voimaan. Uuden oikeusperustan mukaan kymmenen uutta eurooppalaista kumppanuutta siirtyvät nyt perustamis- ja täytäntöönpanovaiheeseensa, minkä jälkeen julkaistaan ehdotuspyynnöt, joiden kautta valitaan kumppanuuksien kautta rahoitettavat tutkimus- ja innovaatiohankkeet.

EU myöntää kumppanuuksille lähes 10 miljardia euroa rahoitusta Horisontti Eurooppa -ohjelmasta, mihin kumppanit vastaavat vähintään vastaavalla määrällä investointeja. Kumppanuudet ovat avoimia laajalle joukolle yritysmaailman, julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Voimavarojen yhdistämisen odotetaan luovan lisäinvestointeja, työpaikkoja ja kasvua sekä saavan aikaan pitkän aikavälin myönteisiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Lisätietoja:
Komission tiedote
Tietosivu eurooppalaisista kumppanuuksista
Eurooppalaiset kumppanuudet: Usein kysyttyjä kysymyksiä