FI  |  EN

FI  |  EN

Tietopaketti EU:n ilmastoneutraaleja ja älykkäitä kaupunkeja koskevasta missiosta nyt saatavilla

3.11.2021

Euroopan komissio aikoo käynnistää EU:n ”100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä” -missiota koskevan kiinnostuksenilmaisupyynnön marraskuun jälkipuoliskolla. Kiinnostuksenilmaisupyynnön kautta kaupungit voivat ilmaista halukkuutensa osallistua missioon ja raportoida nykyisestä tilanteestaan, tekemistään toimista ja tulevaisuuden suunnitelmistaan ilmastoneutraaliuden suhteen. Tähän liittyen komissio on julkistanut missiota käsittelevän kattavan tietopaketin.

Kaupungeille suunnattu tietopaketti koostuu kahdesta osasta:

  • Osa I (”Kaupunkeja koskevan mission ymmärtäminen”) on käytännön opas, joka auttaa kaupunkeja valmistautumaan missioon osallistumisen mahdollistavaan kiinnostuksenilmaisupyyntöön.
  • Osa II (”Lyhyt opas kaupunkien ilmastoneutraaliuteen”) tarjoaa resursseja ja strategioita ilmastoneutraaliuden edistämiseksi kaupunkitasolla. Osa II on tarkoitettu ohjeeksi koko mission toteuttamisen ajalle, eikä kaupungeilta odoteta kiinnostuksenilmaisupyyntöön osallistumisvaiheessa yksityiskohtaisia vastauksia tässä asiakirjan sisältämiin eri näkökohtiin.

Tietopaketin lisäksi on julkistettu myös missiota koskeva Usein kysytyt kysymykset -dokumentti, johon päivitetään vastauksia aiheesta usein esitettyihin kysymyksiin.

Rekisteröityminen on kiinnostuksenilmaisupyyntökyselyyn vastaamisen edellytys, ja se on mahdollista ennen tai jälkeen kiinnostuksenilmaisupyynnön avautumisen. Kaupunkien ennakkorekisteröityminen on parhaillaan käynnissä, ja ennakkoon rekisteröityneet kaupungit saavat linkin kyselyyn sähköpostitse, kun kiinnostuksenilmaisupyyntö on julkaistu.

Lisätietoja:

Tietopaketti ”100 ilmastoneutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä” -missiosta
Kaupunkeja koskeva EU:n missio: Usein kysytyt kysymykset
Kaupunkien ennakkorekisteröityminen
Komission tiedote