FI  |  EN

FI  |  EN

EU:n Global Gateway -strategialla tukea kestävien yhteyksien edistämiseen eri puolilla maailmaa

8.12.2021

Euroopan komissio ja unionin ulkoasiainedustaja ovat käynnistäneet EU:n uuden Global Gateway -strategian älykkäiden, puhtaiden ja turvallisten yhteyksien edistämiseksi digitaali-, energia- ja liikennealalla sekä terveys-, koulutus- ja tutkimusjärjestelmien vahvistamiseksi kaikkialla maailmassa. Strategialla tuetaan kestäviä ja luotettuja yhteyksiä ihmisten ja maapallon hyväksi, jotta voidaan vastata kiireellisimpiin maailmanlaajuisiin haasteisiin, jotka koskevat ilmastonmuutosta ja ympäristönsuojelua, terveysturvan parantamista sekä kilpailukyvyn ja globaalien toimitusketjujen vahvistamista. Strategialla pyritään saamaan vuosina 2021–2027 aikaan maailmanlaajuisen elpymisen tueksi 300 miljardin euron investoinnit, joissa otetaan huomioon kumppaneiden tarpeet ja EU:n omat edut.

Global Gateway -strategiassa on kyse sellaisten investointien lisäämisestä, joilla edistetään demokraattisia arvoja ja korkeita standardeja, hyvää hallintotapaa ja läpinäkyvyyttä, yhdenvertaisia kumppanuuksia sekä vihreitä ja turvallisia infrastruktuureja ja vauhditetaan yksityisen sektorin investointeja. Strategiassa hyödynnetään Team Europe -lähestymistapaa, joka kokoaa yhteen EU:n, sen jäsenmaat sekä niiden rahoitus- ja kehityslaitokset. Lähestymistavalla pyritään lisäämään yksityisten sektorien investointien osuutta. EU:n edustustoilla eri puolilla maailmaa on yhdessä Team Europen kanssa keskeinen rooli kartoitettaessa ja koordinoitaessa Global Gateway -hankkeita kumppanimaissa.

Strategiassa hyödynnetään EU:n monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 uusia rahoitusvälineitä, jotka ovat Globaali Eurooppa (NDICI), liittymistä valmisteleva tukiväline IPA III, Interreg, InvestEU ja Horisontti Eurooppa. Niiden avulla EU voi kohdentaa julkisia ja yksityisiä investointeja ensisijaisille aloille, kuten yhteyksien kehittämiseen. Lisäksi Euroopan kestävän kehityksen rahasto plus (EKKR+) tarjoaa jopa 135 miljardia euroa takauksen saaneisiin infrastruktuurihankkeisiin vuosina 2021–2027. EU:n talousarviosta on tarjolla enintään 18 miljardia euroa avustuksina, ja eurooppalaiset rahoitus- ja kehitysrahoituslaitokset voivat käyttää suunniteltuihin investointeihin 145 miljardia euroa. Lisäksi EU selvittää mahdollisuutta perustaa eurooppalaisen vientiluottojärjestelyn, joka auttaisi varmistamaan EU:n yrityksille tasapuolisemmat toimintaedellytykset infrastruktuurihankkeisiin kolmansien maiden markkinoilla, joilla niiden on yhä useammin kilpailtava sellaisten ulkomaisten kilpailijoiden kanssa, jotka saavat laajaa tukea hallituksiltaan.

Seuraavaksi Global Gateway -hankkeita kehitetään ja toteutetaan Team Europe -aloitteiden avulla. Strategian toteutusta ohjaavat komission puheenjohtaja, EU:n ulkoasiainedustaja sekä kansainvälisistä kumppanuuksista ja naapuruuspolitiikasta ja laajentumisesta vastaavat komissaarit, jotka edistävät koordinointia kaikkien toimijoiden kesken.

Lisätietoja:
Komission tiedote
Euroopan komission ja korkean edustajan yhteinen tiedonanto Global Gateway -strategiasta
Kysymyksiä ja vastauksia Global Gateway -strategiasta
Tietokooste Global Gateway -strategiasta
Puheenjohtaja von der Leyenin puhe unionin tilasta
Global Gateway -strategian verkkosivusto