FI  |  EN

FI  |  EN

Komissio ehdottaa rakennusalalle tehokkaampaa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä

17.12.2021

Euroopan komissio on ehdottanut rakennusten energiatehokkuutta koskevien sääntöjen yhdenmukaistamista Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kanssa ja EU:n rakennuskannan hiilidioksidipäästöjen vähentämistä vuoteen 2050 mennessä. Nyt toteutettava rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin tarkistus muuttaa komission remontointiaaltostrategian konkreettisiksi lainsäädäntötoimiksi.

Komissio ehdottaa, että vuodesta 2030 alkaen kaikkien uusien rakennusten on oltava päästöttömiä. Kaikkien uusien julkisten rakennusten on oltava päästöttömiä jo vuodesta 2027 alkaen.

Korjausrakentamiseen ehdotetaan uusia EU-tason energiatehokkuuden vähimmäisstandardeja, jotka edellyttävät, että kunkin jäsenvaltion rakennuskannasta alhaisimman suorituskyvyn 15 prosenttia on nostettava energiatehokkuustodistuksen luokasta G vähintään luokkaan F vuoteen 2027 mennessä. muut kuin asuinrakennukset ja 2030 asuinrakennukset. Ehdotusten myötä energiatehokkuustodistuksia tullaan selkiyttämään ja niiden sisältämää tietoa parantamaan. Energiatodistusvelvollisuus ulotetaan koskemaan laajasti remontoitavia rakennuksia, rakennuksia, joista uusitaan vuokrasopimus, sekä kaikkiin julkisiin rakennuksiin.

Kansalliset rakennusten peruskorjaussuunnitelmat tullaan integroimaan täysin kansallisiin energia- ja ilmastosuunnitelmiin. Näihin suunnitelmiin tulee sisältyä etenemissuunnitelmat fossiilisten polttoaineiden asteittaisesta luopumisesta lämmityksessä ja jäähdytyksessä vuoteen 2040 mennessä sekä suunnitelma kansallisen rakennuskannan muuttamiseksi päästöttömiksi rakennuksiksi vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi komissio ehdottaa rakennuksen peruskorjauspassin käyttöönottoa, joka tarjoaa rakennusten omistajille työkalun, joka helpottaa suunnittelua ja rakennuksen vaiheittaista remontointia kohti nollapäästötasoa. Komissio kehottaa myös jäsenvaltioita sisällyttämään korjausrakentamiseen liittyvät näkökohdat julkisiin ja yksityisiin rahoitussääntöihin ja ottamaan käyttöön tukirahoitusmuotoja erityisesti pienituloisia kotitalouksia varten.

Uudet säännöt kannustavat tieto- ja viestintätekniikan (ICT) ja älykkäiden teknologioiden käyttämiseen rakennusten tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Lisäksi ehdotetaan sähköajoneuvojen latausinfrastruktuurin käyttöönottoa asuin- ja liikerakennuksissa ja polkupyörille tarkoitetun pysäköintitilan lisäämistä.

Julkistetun ehdotuspaketin ohella komissio on julkaissut yksiköiden valmisteluasiakirjan, jossa esitetään mahdollisia skenaarioita siirtymäpolulle kohti kestävämpää, vihreämpää ja digitaalisempaa rakentamisen ekosysteemiä. Rakentamisen tulevaisuusvision luomiseksi ja investointien ja sitoumusten ideoimiseksi komissio on käynnistänyt sidosryhmäkyselyn, joka on käynnissä 28.2.2022 asti.

Lisätietoja:
Komission tiedote
Komission tiedote remontointiaaltostrategiasta
Kysymyksiä ja vastauksia: Rakennusten energiatehokkuus
Tietosivu: Rakennusten energiatehokkuus
Sidosryhmäkysely rakentamisen ekosysteemin luomiseksi