FI  |  EN

FI  |  EN

Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto 2014–2020 –jälkiarvioinnin palautejakso on käynnissä

20.1.2022

Euroopan komissio on käynnistänyt palautejakson Euroopan aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston 2014–2020 –jälkiarviointiin.

Arvioissa tarkastellaan rahastoista tuettujen investointien vaikuttavuutta, tehokkuutta ja vaikutusta, johdonmukaisuutta muiden toimintapolitiikkojen kanssa, merkityksellisyyttä ja EU:n tason lisäarvoa. Jälkiarvioinnin avulla pyritään tunnistamaan investointien (epä)onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä, hyviä käytäntöjä ja rahastojen vaikutuksia kasvuun, kestävään kehitykseen, sekä työpaikkojen luomiseen.

Palautejakso päättyy 9. huhtikuuta.

Lisätietoja:
Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto 2014–2020 –jälkiarvioinnin palautesivusto