FI  |  EN

FI  |  EN

Euroopan komissio on hyväksynyt kaksi uutta aloitetta tukemaan korkeakoulualaa

19.1.2022

Euroopan komissio on hyväksynyt kaksi uutta aloitetta tukemaan korkeakoulujen toimintaa. Ensimmäinen aloite on EU:n korkeakouluja koskeva strategia, jonka tarkoituksena on auttaa eurooppalaisia korkeakouluja sopeutumaan ja menestymään muuttuvissa olosuhteissa. Strategiassa esitetään erilaisia toimia, joilla tuetaan korkeakoulualaa saavuttamaan sille asetetut tavoitteet.

Toinen aloite on komission ehdotus neuvoston suositukseksi yhteyksien luomisesta eurooppalaisen korkea-asteen koulutusyhteistyön tehostamiseksi. Aloitteen avulla halutaan edistää eurooppalaisten korkea-asteen oppilaitosten yhteistyötä, toteuttaa yhteisiä kansainvälisiä koulutusohjelmia, sekä yhdistää valmiuksia ja resursseja. Jäsenmaita kehotetaan kehittämään kansallisen tason edellytykset, jotka mahdollistaisivat aiempaa tiiviimmän ja kestävämmän yhteistyön kansainvälisellä tasolla.

Molempien aloitteiden avulla Euroopan unioni pyrkii vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestön ikääntymiseen, sekä digitalisaation tuomiin muutoksiin. Korkeakoulut ja koko korkea-asteen koulutussektori ovat mukana luomassa kestäviä talouksia, sekä vihreämpää, osallistavampaa ja digitaalisempaa Eurooppaa.

Lisätietoja:
Komission tiedote
Komission tiedonanto korkeakouluja koskevasta EU:n strategiasta
Komission ehdotus neuvoston suositukseksi yhteyksien luomisesta eurooppalaisen korkea-asteen koulutusyhteistyön tehostamiseksi