FI  |  EN

FI  |  EN

Julkinen kuuleminen EU:n aurinkoenergiastrategiasta on käynnissä

19.1.2022

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen Euroopan Unionin aurinkoenergiastrategiasta. Strategian tavoitteena on varmistaa aurinkoenergian tehokas hyödyntäminen EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi. Strategian avulla halutaan tunnistaa aurinkoenergian käytön esteet, nopeuttaa sen käyttöönottoa, sekä parantaa EU:n aurinkoenergiajärjestelmien kilpailu- ja häirönsietokykyä. 

Julkisen kuulemisen tavoitteena on kerätä sidosryhmiltä palautetta ehdotetun strategian laajuudesta ja sen sisällöstä, sekä muista seikoista, jotka tulisi strategiassa ottaa huomioon. 

Julkisen kuulemisen kohderyhmää ovat muun muassa viranomaiset, aurinkoenergiayhtiöt, kansalaisjärjestöt, sekä tutkimuslaitokset. 

Palautejakso päättyy 12 huhtikuuta. 

Lisätietoja ja kuulemissivu: 
Julkinen kuuleminen EU:n aurinkoenergiastrategiasta
Kuulemissivu