FI  |  EN

FI  |  EN

Julkinen kuuleminen uusiutuvaan energiaan liittyvien hankkeiden lupamenettelyistä ja sähkön ostosopimuksista

20.1.2022

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen uusiutuvaan energiaan liittyvien hankkeiden lupamenettelyistä ja sähkön ostosopimuksista.  

Aloitteella halutaan helpottaa uusiutuvan energian tuottamiseen liittyviä hankkeita. Sen avulla pyritään vastaamaan uusiutuvan energian hankkeiden toteuttamisen suurimpiin esteisiin, joita ovat muun muassa lupamenettelyjen kesto, sijoituspaikan valintaa ja hallinnollisia hyväksyntöjä koskevien sääntöjen ja prosessien monimutkaisuus, verkkoliitynnän ongelmat, sekä lupaviranomaisten henkilöstömäärä. Lisäksi aloitteella halutaan hahmotella käytäntöjä, joilla helpotettaisiin sähkön ostosopimuksia, myös rajojen yli.  

Julkisen kuulemisen tavoitteena on kerätä sidosryhmiltä palautetta ehdotetun strategian laajuudesta ja sen sisällöstä, sekä muista seikoista, jotka tulisi strategiassa ottaa huomioon. 

Julkisen kuulemisen kohderyhmää ovat muun muassa viranomaiset, yritykset, sekä tutkimuslaitokset. 

Palautejakso päättyy 12. huhtikuuta. 

Lisätietoja ja kuulemissivu: 
Julkinen kuuleminen
Kuulemissivu