FI  |  EN

FI  |  EN

Komissio tukee kulttuurialaa ja luovia aloja aiempaa suuremmilla määrärahoilla vuonna 2022

14.1.2022

Euroopan komissio on hyväksynyt Luova Eurooppa -ohjelman työohjelman vuodelle 2022. Ohjelman talousarvio on noin 385 miljoona euroa, mikä on noin 100 miljoona euroa enemmän kuin vuonna 2021. Ohjelman avulla on mahdollista tukea kulttuuri- sekä luovia aloja entistä paremmin. 

Luova Eurooppa -ohjelma on jaettu kulttuurin, median ja monialaisuuden lohkoihin. Jokaista lohkoa kehitetään vastaamaan koronapandemian ja kasvavan kansainvälisen kilpailun mukanaan tuomiin haasteisiin.  

Lisätietoa eri rahoitusmahdollisuuksista saa CulturEU-rahoitusoppaasta.  

Lisätietoja:
Euroopan komission lehdistötiedote
Luova Eurooppa -verkkosivusto
Vuoden 2022 Luova Eurooppa -ohjelman toteuttamisen työohjelma
Opetushallituksen Luova Eurooppa -verkkosivusto
CulturEU rahoitusopas