FI  |  EN

FI  |  EN

Komission julkinen kuuleminen koskien rautatieliikenteen valtiontukisuuntaviivojen tarkastamista on käynnissä

13.1.2022

Euroopan komissio kerää palautetta valtiontukisuuntaviivojen tarkistamiseen. Komissio haluaa päivittää säännöt vastaamaan EU:n keskeisiä painopisteitä. Säännöistä halutaan lisäksi helpommin sovellettavia, jolloin ne vastaisivat paremmin alan tarpeita, sekä tukisivat alan kasvua ja kilpailukykyä.

Euroopan komissio vastaanottaa palautetta eri sidosryhmiltä, sekä laajemmalta yleisöltä. Palaute tukee eri toimintavaihtoehtojen arviointia uusien sääntöjen laatimiseksi. Uusien sääntöjen avulla halutaan edesauttaa kestävämpiin liikenneratkaisuihin siirtymistä, sekä turvata tasapuoliset toimintaedellytykset EU:ssa.

Julkinen kuuleminen on käynnissä 22.12.2021-16.3.2022 (päättyy keskiyöllä Brysselin aikaa).

Lisätietoja ja kuulemissivu:
Rautatieliikenne – Valtiontukisuuntaviivojen tarkastaminen
Linkki kuulemissivulle