FI  |  EN

FI  |  EN

Vuoden 2022 LIFE-ohjelman ehdotuspyynnöt käynnistyvät keväällä

27.1.2022

Euroopan komissio on tiedottanut lähestyvistä LIFE-ohjelman ehdotuspyyntöhauista. Kaikki avautuvat haut julkaistaan komission Funding & Tenders -portaalissa 17. toukokuuta 2022. Avustuksia voivat hakea pk-yritykset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, julkishallinnon organisaatiot, kunnat ja järjestöt joko yksin tai kumppanuuksissa.

Avautuvat ehdotuspyynnöt ja niiden viimeiset hakupäivät:

 • Kiertotalouden ja elämänlaadun, ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden, ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen alaohjelmien hankkeet (Standard Action Projects SAPs), viimeinen hakupäivä 4.10.2022.
 • Puhtaaseen energiaan siirtymisen alaohjelmien LIFE toiminta-avustukset (LIFE Action Grants), viimeinen hakupäivä 16.10.2022.
 • Strategiset integroidut hankkeet (Strategic Integrated Projects SIPs), sekä strategiset luontohankkeet (Strategic Nature Projects SNAPs):
  • Yhteenvetojen viimeinen lähetyspäivä 8.9.2022.
  • Lopullisten ehdotusten viimeinen lähetyspäivä 7.3.2023.
 • Teknisen avun valmistelu SIPs ja SNAPs hankkeille, viimeinen lähetyspäivä 8.9.2022.
 • Erilliset toiminta-avustussopimukset (Specific Operating Grant Agreements SGA OG) voittoa tavoittelemattomille yksiköille, viimeinen hakupäivä 21.9.2022.

LIFE-hankkeiden avulla pyritään saamaan Euroopasta ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä, elvyttämään luonnon monimuotoisuutta vuoteen 2030 mennessä ja edistämään EU:n kestävää elpymistä koronapandemian jäljiltä. Ohjelma koostuu neljästä alaohjelmasta:

 1. Ympäristö ja luonnon monimuotoisuus
 2. Kiertotalous ja elämänlaatu
 3. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen
 4. Siirtyminen puhtaaseen energiaan

LIFE-ohjelma täyttää toukokuussa 30-vuotta. Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto (CINEA) tiedottaa juhlavuoden tapahtumista sosiaalisen median tileillään lähiaikoina.

Lisäksi vuoden 2022 LIFE Awards –palkinnonjakotilaisuus tapahtuu kesällä 2022. Palkinnot jaetaan innovatiivisimmille ja vaikuttavimmille LIFE-hankkeille kolmessa kategoriassa, jotka ovat luonto, ympäristö ja ilmastoteko. Tilaisuus tulee olemaan osa Euroopan Unionin Green Week -ohjelmistoa touko-kesäkuun vaihteessa.

Lisätietoja:

LIFE-ohjelman verkkosivut
Ehdotuspyynnöt
LIFE-ohjelman tulevia tapahtumia