FI  |  EN

FI  |  EN

Euroopan komissio on ehdottanut toimenpiteitä datatalouden edistämiseksi

25.2.2022

Euroopan komissio on ehdottanut toimenpiteitä oikeudenmukaisen ja innovatiivisen datatalouden edistämiseksi. Datasäädös määrittää, kuka voi käyttää ja saada käyttöönsä Euroopan unionissa talouden eri aloilla tuotettua dataa. Säädös on viimeinen horisontaalinen komission datastrategian osatekijä. Sillä on keskeinen rooli EU:n digitalisaatiotavoitteiden saavuttamisessa.

Datasäädös sisältää seuraavat toimenpiteet:

  • Verkkoon liitettyjen laitteiden käyttäjät voivat saada pääsyn laitteidensa tuottamaan dataan, ja mahdollisuuden jakaa tällaista dataa kolmansille osapuolille
  • Vahvistetaan pk-yritysten neuvotteluasemaa estämällä sopimusehtojen epätasapainon väärinkäyttö datan jakamista koskevissa sopimuksissa
  • Mahdollistetaan, että julkisen sektorin elimet voivat saada ja käyttää poikkeusoloissa tarpeellista yksityissektorin hallussa olevaa dataa
  • Laaditaan uudet säännöt, jotta asiakkaat voivat vaihtaa helposti datan käsittelyä tarjoavien pilvipalvelujen välillä ja otetaan käyttöön suojatoimia datan laitonta siirtämistä vastaan.

 

Datasäädöksen tavoitteena on turvata digitaalisen toimintaympäristön oikeudenmukaisuus, edistää kilpailukykyisiä datamarkkinoita, avata mahdollisuuksia datavetoisille innovaatioille ja kasvattaa datan saatavuutta. Tämä johtaa uusiin, innovatiivisiin palveluihin, sekä kilpailukykyisempiin digitaalimarkkinoihin.

Lisätietoja:
Komission tiedote
Kysymyksiä ja vastauksia datasäädöksestä
Euroopan komission datastrategia