FI  |  EN

FI  |  EN

Julkinen kuuleminen hiilen poistamisen sertifiointia koskevista EU:n säännöistä on avoinna

9.2.2022

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen koskien aloitetta, joka ehdottaa hiilen poistamisen sertifiointia koskevia EU:n sääntöjä. Aloitteessa luodaan säännöt hiilenpoiston seuraamiseksi, raportoimiseksi ja todentamiseksi. 

Tavoitteena on parantaa hiilenpoiston kestävyyttä, sekä kannustaa sidosryhmiä uusien ratkaisujen ja innovaatioiden käyttöönottoon hiilidioksidin talteenotossa, kierrätyksessä ja varastoinnissa. Säännöt ovat merkittävä askel hiilenpoiston sisällyttämisessä EU:n ilmastopolitiikkaan.  

Kuuleminen päättyy 2. toukokuuta. 

Lisätietoja:
Linkki kuulemiseen