FI  |  EN

FI  |  EN

Julkinen kuuleminen mikromuovien haittojen ehkäisyä koskevasta aloitteesta

23.2.2022
Lapin materiaalipankki – Juha Kauppinen

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen koskien aloitetta, jonka tarkoituksena on vähentää mikromuovin tahatonta päätymistä ympäristöön, sekä mikromuovin pilaantumiseen liittyviä kielteisiä vaikutuksia. Aloite liittyy Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, uuteen kiertotalouden toimintasuunnitelmaan, sekä EU:n muovistrategiaan. 

Aloitteen tavoitteena on parantaa tieteellistä tietämystä mikromuoviin liittyvistä riskeistä ja sen esiintymisestä, sekä vähentää mikromuovista johtuvaa ympäristön pilaantumista ja terveysriskejä. 

Julkisen kuulemisen kohderyhmää ovat kansalaiset ja sidosryhmät, joilla on enemmän teknistä tietämystä aiheesta, esimerkiksi viranomaiset, kansalais- ja kuluttajajärjestöt, tutkimuslaitokset, sekä sertifiointi- ja valvontaorganisaatiot. 

Julkinen kuuleminen päättyy 17. toukokuuta.  

Lisätietoja:
Julkinen kuuleminen
Kuulemissivu
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma
Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma
EU:n muovistrategia