FI  |  EN

FI  |  EN

Julkinen kuuleminen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta elektroniikassa

15.2.2022

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen koskien vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta elektroniikassa. Nykyistä lainsäädäntöä on sovellettu vuodesta 2003 lähtien, ja nyt tarkoituksena on  tarkastella direktiiviä uudelleen. 

Direktiivi rajoittaa tällä hetkellä kymmenen vaaralliseksi luokitellun aineen käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Vaarallisten aineiden käyttöä rajoittamalla pyritään mahdollistamaan puhtaammat materiaalikierrot ja laiteromun ympäristöystävällinen käsittely. Tämä edistää kiertotaloutta ja suojelee ihmisten ja ympäristön terveyttä.  

Uudelleentarkastelun tarkoituksena on päivittää monimutkaiset, soveltamiskelvottomat ja vanhentuneet säännökset, sekä tarkistaa rajoitettujen aineiden luettelo.  

Julkisen kuulemisen kohderyhmää ovat muun muassa viranomaiset, liike-elämän järjestöt ja yritykset, kansalaisjärjestöt, yksityishenkilöt, sekä tutkimuslaitokset. 

Palautejakso päättyy 14. maaliskuuta 2022.  

Lisätietoja:
Julkinen kuuleminen