FI  |  EN

FI  |  EN

Kannanottopyyntö maaperän terveyttä koskevasta aloitteesta on avoinna

17.2.2022

Euroopan komissio on käynnistänyt kannanottopyynnön maaperän terveyttä koskevasta säädösehdotuksesta: Maaperän terveys – EU:n maaperän suojelu, kestävä hoito ja ennallistaminen. Säädös tulee olemaan osa Euroopan komission vuonna 2021 julkaisemaa maaperästrategiaa, jonka tavoitteeksi asetettiin palauttaa maaperä terveeksi vuoteen 2050 mennessä. Maaperän suojelun taso aiotaan nostaa samalle tasolle veden ja ilman suojelun kanssa.

On arvioitu, että noin 60–70 % Euroopan unionin maaperän ekosysteemeistä on epäterveitä. Noin 95 % kuluttamastamme ravinnosta on lähtöisin maaperästä, minkä lisäksi maaperä on merkittävä hiilivarasto. Maaperän suojelu ja sen elvyttäminen on täten välttämätöntä perustuen siihen liittyviin taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristövaikutuksiin.

Aloitteen tavoitteena on eritellä terveen maaperän edellytykset, määritellä maaperän seurantamenetelmät, sekä vahvistaa säännöt maaperän kestävän käytön ja ennallistamisen edistämiseksi.

Kannanottoja toivotaan muun muassa viranomaisilta, tutkimuslaitoksilta, asiaankuuluvilta talouden toimijoilta, erilaisilta järjestöiltä ja EU:n kansalaisilta.

Palautejakso päättyy 16. maaliskuuta 2022.

Lisätietoja:
Komission lehdistötiedote
Maaperästrategia