FI  |  EN

FI  |  EN

Komissio esittää kaksi avaruusalaan liittyvää aloitetta

17.2.2022
Lapin materiaalipankki – Markus Kiili

Euroopan komissio on esittänyt kaksi aloitetta, joilla edistetään avaruusalan tavoitteiden saavuttamista. Aloitteet ovat:

  • Asetusehdotus avaruusratkaisuihin perustuvista turvallisista yhteyksistä,
  • Yhteinen tiedonanto avaruusliikenteen hallintaa koskevasta EU:n toimintamallista.

 

Esitetyillä aloitteilla autetaan turvaamaan resurssien tehokkuutta ja turvallisuutta, sekä kehitetään huipputason avaruusteknologiaa. Avaruustekniikan avulla pyritään rakentamaan digitaalista, vihreää ja kestävää tulevaisuutta. EU:n avaruusohjelmasta saadaan dataa ja palveluita, joita hyödynnetään monissa päivittäisissä sovelluksissa esimerkiksi liikenteen, maatalouden ja ilmastonmuutoksen torjunnan aloilla.

Avaruusratkaisuihin perustuvat turvalliset yhteydet ovat tärkeässä roolissa parantamassa EU:n häiriönsietokykyä. Komissio on esittänyt suunnitelman EU:n turvallisesta avaruusratkaisuihin perustuvasta viestintäjärjestelmästä, jolla varmistetaan turvallisten ja kustannustehokkaiden satelliittiviestintäpalvelujen maailmanlaajuinen ja keskeytymätön saatavuus.

Avaruusliikenteen hallinnalla varmistetaan turvallinen ja kestävä avaruustoiminta kiertoradalla olevien satelliittien määrän kasvaessa nopeasti. Tavoitteena on kehittää konkreettisia aloitteita, jotka liittyvät esimerkiksi teknisten valmiuksien vahvistamiseen ja yhteisen lainsäädännöllisen kehyksen laatimiseen.

Lisätietoja:
Komission lehdistötiedote
Kysymyksiä ja vastauksia turvallisista yhteyksistä
Kysymyksiä ja vastauksia avaruusliikenteen hallinnasta