FI  |  EN

FI  |  EN

Komissio on ehdottanut mikrosiruja koskevaa säädöstä

11.2.2022

Euroopan komissio on ehdottanut säädöstä koskien Euroopan mikrosirualaa (European Chips Act). Toimenpidekokonaisuuden tarkoituksena on turvata EU:n puolijohdeteknologioiden ja -sovellusten alan toimitusvarmuus, häiriönsietokyky, sekä teknologinen johtajuus. Euroopan Unionin sirusäädös on merkittävä osa EU:n digitalisaation mahdollistamista.

Maailmanlaajuinen puolijohdepula on aiheuttanut kattavia häiriöitä monilla aloilla. Esimerkiksi autoalan tuotanto väheni joissain jäsenmaissa jopa kolmanneksen vuonna 2021. Puolijohteiden kansainvälinen arvoketju on riippuvainen hyvin rajallisesta määrästä toimijoita, joten alan häiriöt ovat vaikeuttaneet Euroopan teollisuuden ja koko yhteiskunnan toimintaa.

EU:n sirusäädös vahvistaa toimenpiteitä, joilla ehkäistään toimitusketjujen häiriöitä, valmistaudutaan ja reagoidaan niihin, sekä ennakoidaan mahdollisia tulevia häiriöitä yhdessä jäsenvaltioiden ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa. EU:n sirusäädöksellä turvataan puolijohteiden saanti ja vähennetään riippuvuutta muihin toimijoihin.

Säädöksen tärkeimmät osatekijät ovat:

  • Siruja Euroopalle -aloite: Unionin, jäsenmaiden ja nykyisiin ohjelmiin osaa ottavien kolmansien maiden sekä yksityissektorin resursseja sirualan yhteisyrityksen puitteissa yhdistetään. Saataville asetetaan 11 miljardin euron rahoitus.
  • Uusi kehys toimitusvarmuuden varmistamiseksi: Kehys luodaan houkuttelemalla investointeja ja lisäämällä tuotantokapasiteettia. Sirurahasto tulee helpottamaan startup-yritysten rahoituksen saantia.
  • Jäsenvaltioiden ja komission välinen koordinointimekanismi: Mekanismilla seurataan puolijohteiden arvoketjua, mikä mahdollistaa ensisijaisten heikkouksien ja pullonkaulojen kartoittamisen.

 

Lisätietoja:
Komission lehdistötiedote
Kysymyksiä ja vastauksia EU:n sirusäädöksestä