FI  |  EN

FI  |  EN

Komissio on esittänyt ilmastoa koskevan täydentävän delegoidun säädöksen kaasu- ja ydinvoima-alan toiminnoista

3.2.2022

Komissio on esittänyt ilmastoa koskevan delegoidun säädöksen koskien Euroopan unionin kestävyysluokitusjärjestelmää (EU Taxonomy). Säädös koskee tiettyjä kaasu- ja ydinvoima-alan toimintoja, joiden avulla voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja edistää siihen sopeutumista. Se sisältää muun muassa seuraavat toimet: 

  • Uusien taloudellisten toimintojen lisääminen Euroopan unionin luokitusjärjestelmään, 
  • Yritysten kaasu- ja ydinenergia-alalla harjoittamia toimintoja koskevat julkistamisvaatimukset.  

 

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmän tarkoituksena on ohjata yksityisiä sijoituksia, jotta niillä voidaan tukea EU:n tavoitetta olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Euroopan komissio katsoo nykyisten tieteellisten lausuntojen ja teknologian nykykehityksen valossa, että kaasu- ja ydinvoima-alan toiminnat ovat EU:n tavoitteiden mukaisia siirtymävaiheen energialähteitä.  

Seuraavaksi delegoitu säädös toimitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston tarkasteltavaksi. Mikäli kumpikaan lainsäätäjä ei ole vastustanut säädöstä määräajan päättyessä, säädös astuu voimaan ja sitä sovelletaan 1. tammikuuta 2023 alkaen.  

Lisätietoja:
Komission lehdistötiedote
EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä
Komission infosivu