FI  |  EN

FI  |  EN

Komission kahdeksas koheesiokertomus on julkaistu

10.2.2022

Euroopan komissio on julkaissut kahdeksannen koheesiokertomuksensa: Koheesio Euroopassa kohti vuotta 2050 mentäessä. Tiedonanto käsittelee Euroopan unionin taloudellista, sosiaalista, sekä alueellista koheesiota. 

Koheesiokertomuksessa käydään läpi keskeisimmät muutokset alueellisissa eroissa kuluneen vuosikymmenen aikana ja miten EU:n toimintapolitiikalla on näihin eroihin vaikutettu. Raportissa esitellään sekä positiiviset, että negatiiviset aluekehityksen trendit eri puolilla Eurooppaa.  

EU:n kasvun vetureina koheesiokertomus mainitsee vihreän siirtymän ja digitaalisen siirtymän, jotka ovat tulleet merkittäväksi osaksi EU:n toimintapolitiikkaa. Tiedonannossa käydään myös pohdintaa siitä, miten koheesiopolitiikka olisi kehitettävä, jotta sillä voitaisiin vastata tulevaisuuden haasteisiin.  

Lisätietoja:
8. koheesiokertomuksen verkkosivut
Komission tiedonanto