FI  |  EN

FI  |  EN

Science meets regions -kiinnostuksenilmaisupyyntö on auki

7.2.2022
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy: Jason Leskinen

Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus (The Joint Research Centre, JRC) on avannut kiinnostuksenilmaisupyynnön koskien Science meets Regions –valmistelutoimea.

JRC kannustaa ja tukee EU-instituutioita, sekä maiden paikallishallintoja perustamaan päätöksentekonsa tieteelliseen näyttöön. Science meets Regions –ohjelman tavoitteena on kannustaa päätöksentekijöitä tähän muun muassa verkottumisaloitteilla, sekä jakamalla keskenään hyväksi todettuja käytänteitä ja välineitä.

Kiinnostuksenilmaisupyyntö on tarkoitettu yksittäisille alueille ja kaupungeille, sekä niiden yhteistyöverkostoille. Ehdotuspyyntöjen tulee liittyä joko innovaatioyhteisöihin ja osallistaviin tapahtumiin, tai alueiden ja kaupunkien välisiin verkottumisaloitteisiin.

Hakuaika päättyy 1. huhtikuuta 2022.

Lisätietoja:
Kiinnostuksenilmaisupyyntö
Hakuopas