FI  |  EN

FI  |  EN

Haku Partnerships for Regional Innovation -pilottiin on auki

28.3.2022

Alueiden komitea (The Committee of the Regions, CoR) ja Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus (The Joint Research Centre, JRC) ovat avanneet haun Partnerships for Regional Innovation (PRI) -pilottiin. PRI on jatkoa älykkään erikoistumisen strategioista (S3) saaduille kokemuksille ja se linkittyy vahvasti kaksoissiirtymän ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen. PRI täydentää aiempaa näkökulmaa ja terminä se korvaa S4:n.

PRI-pilottihaku on tarkoitettu alueille, niiden ryhmille sekä jäsenvaltioille. Mukaan valitaan 24 aluetta, joilta edellytetään valmiutta kehittää talouttaan ja yhteisöjään, sekä halukkuutta kokeilla uutta PRI-lähestymistapaa omien innovaatioita, teollista kehitystä, kestäviä siirtymiä ja sosioekonomista kehitystä koskevien strategioidensa suunnittelussa ja toteutuksessa. PRI:n tavoitteena on vahvistaa alueellisten, kansallisten ja EU:n laajuisten TKI-linjausten koordinaatiota ja kohdentamista mm. kaksoissiirtymän vauhdittamiseksi.

Hakemukseen tulee liittää enintään 10-sivuinen taustoitus paikallistason haasteista, joita PRI:n avulla on tarkoitus käsitellä. Tarkemmat tiedot pilottihausta löytyvät hakuilmoituksesta.

Hakuaika päättyy 25. huhtikuuta 2022.

Lisätietoja:

PRI-hakuilmoitus