FI  |  EN

FI  |  EN

Kolme Uusi eurooppalainen Bauhaus -ehdotuspyyntöä on avattu

30.3.2022
Lapin materiaalipankki – Adam Eronen-Piper

Euroopan komissio on esittänyt kolme uutta Uusi eurooppalainen Bauhaus (New European Bauhaus, NEB) -ehdotuspyyntöä. NEB-ohjelmassa haetaan hankkeita ja ideoita, jotka auttavat luomaan kauniita, kestäviä ja osallistavia asuinympäristöjä. 

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (European Institute of Innovation and Technology, EIT) käynnistämistä hankkeista kaksi keskittyy kansalaisten osallistamiseen ja julkisen tilan kehittämiseen yhdessä asukkaiden kanssa. Nämä kaksi ehdotuspyyntöhakua päättyvät 29. toukokuuta.  

Kolmas hanke tarjoaa teknistä tukea ja asiantuntijapalveluita pienille ja keskisuurille kunnille, joilla ei ole resursseja toteuttaa NEB-hankkeitaan ilman ulkopuolista apua. Haku päättyy 23. toukokuuta.  

Ehdotuspyyntöjen kohderyhmää ovat erityisesti kansalaiset ja kaupungit, jotka haluavat toteuttaa NEB-hankkeensa lähellä yhteisöään.  

Lisätietoja:
Komission lehdistötiedote
Uusi eurooppalainen Bauhaus -verkkosivusto