FI  |  EN

FI  |  EN

Komissio on ehdottanut normia kestävistä tuotteista

31.3.2022

Euroopan komissio on ehdottanut lähestulkoon kaikkien Euroopan unionin markkinoilla liikkuvien fyysisten tavaroiden kestävyyden parantamista. Tämä tarkoittaa, että tuotteista tehdään entistä ympäristöystävällisempiä, kierrätettävämpiä ja energiatehokkaampia. Aloite on osa komission julkaisemaa kiertotalouden toimintasuunnitelmaa.

Kestävien tuotteita koskevan aloitteen pääkohdat ovat seuraavat:

  • Tavaroiden suunnittelun tulee täyttää ekologisen suunnittelun kriteerit
  • Kehitetään ja otetaan käyttöön digitaalinen tuotepassi (Digital Product Passport)
  • Myymättömien tavaroiden hävittäminen estetään
  • Kannustetaan yrityksiä kohti kestäviä liikennetoimintamalleja
  • Asetetaan vähimmäisvaatimukset julkisten hankintojen ympäristöystävällisyydelle

 

Asetus on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman aloitepakettia, jonka tavoitteena on vakiinnuttaa kestävät tuotteet normiksi Euroopan unionissa.

Lisätietoja:
Komission lehdistötiedote
Tiedonanto kestävien tuotteiden normista
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma
Kysymyksiä ja vastauksia kestävien tuotteiden asetuksesta