FI  |  EN

FI  |  EN

Rakennustuotteiden asetuksen uudelleentarkastelu

31.3.2022

Euroopan komissio tarkistaa rakennustuotteiden asetusta. Uudelleentarkastelun tavoitteena on vahvistaa ja nykyaikaistaa vuonna 2011 hyväksyttyä lainsäädäntöä.

Rakennustuotteiden asetuksesta tehdään yhdenmukainen toimintakehys, jonka avulla varmistetaan, että rakennusalalla käytetyt tuotteet täyttävät niille asetetut ympäristö- ja ilmastovaatimukset. Lisäksi voidaan varmistaa rakennustuotteiden vapaa liikkuvuus ja yhteensopivuus toisiinsa Euroopan alueella.

Asetuksen uudelleentarkastelun avulla rakennustuotteista pyritään tekemään entistä kestävämpiä, korjattavampia, kierrätettävämpiä ja helpommin uudelleenkäytettäviä. Lisäksi alalla tullaan ottamaan käyttöön uusi rakennustuotteiden tietokanta, sekä digitaalinen tuotepassi (Digital Products Passport).

Uudelleentarkastelu on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman aloitepakettia, jonka tavoitteena on vakiinnuttaa kestävät tuotteet normiksi Euroopan unionissa.

Lisätietoja:
Komission lehdistötiedote
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma
Kysymyksiä ja vastauksia uudelleentarkastelusta