FI  |  EN

FI  |  EN

REPowerEU: Komission toimet Euroopan energiavarmuuden turvaamiseksi

9.3.2022
Kainuun kuvapankki

Euroopan komissio on esittänyt luonnoksen REPowerEU-suunnitelmasta, jonka avulla pyritään lopettamaan Euroopan riippuvuus Venäjän fossiilisista polttoaineista jo ennen vuotta 2030, sekä reagoimaan energian hintojen nousuun.

Useita kuukausia jatkunut energian hintojen nousu, sekä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen aiheuttamat epävarmuudet ovat heikentäneet Euroopan energianlähteiden toimintavarmuutta.

REPowerEU-suunnitelmalla pyritään monipuolistamaan kaasun tarjontaa, nopeuttamaan uusiutuvien kaasujen käyttöönottoa, sekä korvaamaan kaasu lämmityksessä ja sähköntuotannossa muilla energianlähteillä. Komissio aikoo lisäksi tarkastella kaikkia mahdollisia hätätoimenpiteitä, joilla voitaisiin rajoittaa kaasun hinnan nousun leviämistä sähkön hintoihin.

Lisätietoja:
Komission lehdistötiedote
REPowerEU-tiedonanto
Komission infosivu